BARBARLARI BEKLERKEN // 27 Eylül – 13 Ekim 2012 // NAZIM ÜNAL YILMAZ // Plevneli Project

 BARBARLARI BEKLERKEN
27 Eylül – 13 Ekim 2012
NAZIM ÜNAL YILMAZ

Plevneli Project – İstanbul
Basın Bülteni
Pilevneli Project yeni projesinde Nazım Ünal Yılmaz’a yer veriyor. Nazım Ünal Yılmaz, “Barbarları Beklerken” isimli projesinde yer alan resimlerinde, kişisel hikâyeyi sosyal tarihle ve özel meseleleri kamusalla birleştirmek suretiyle aralarında hassas bir denge kurmaktadır. Şiirsel olanla politik olanın birlikteliği ve dışavurumcu figürsel resmin dilini yenileyişi bu işleri oldukça özgün ve güçlü kılmaktadır. Sanatçı, işlerinde kimlik, ulusçuluk, bireysel özgürlük gibi konuları ele alırken didaktik, polemik ya da pedagojik bir yaklaşım sergilemiyor; izleyiciyi pasif bir alıcı rolünden kurtararak resimleri aktif bir şekilde çözümlemeye etmeye davet etmektedir.
Yılmaz için resim özgür bir varoluş alanı ve aynı zamanda bir direnç eylemidir. Sanatçının işleri korkusuz bir içebakış ve tahlil etmeyle birlikte sosyo-politik bir farkındalığın sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bilinç, resimlerine açık bir kişisellik ve ince bir siyasi bağlam kazandırmaktadır. Aynı zamanda sanatçı açık mesajlar vermeyi reddederken, resimleri ‘mutlak hakikat’ inancındaki kaybın kanıtı olarak görünmektedir. Nazım Ünal Yılmaz’ın erken işlerinde anlatım üzerine kurulu, dramatik bir yaklaşım mevcutken, güncel resimleri insanlardaki duygu ve mantık oranlarını birleştiren, ‘anlatımcı şiirsel bir dil’ yaratma fikri üzerinden ilerlemektedir. Açıklamaya çalışmadan, dikte etmeden iletişim kuran bu dil, parçalanmış sözdizimi dolayısıyla açık ve sezgiseldir.
2010’dan önceki işleri daha çok çizgisel, bağlayıcı, uyumlu, hikâyelerini rahatça ileten bir formda iken, şu anki resimleri işlerine gizemli bir boyut katan, kolajla yakından ilintili ve yıkıcı bir yaklaşımı benimsemektedir. İzleyici, uyumlu imgeleri birleştirmek yerine, birçok biçimsel ve kavramsal unsurlar arasında ilişki kurmak durumunda olduğu çoğulcu ve heterojen bir evrenle karşılaşmaktadır. İzleyici ancak bu ilişkileri kurduğunda Nazım Ünal Yılmaz’ın resimsel olmakla birlikte gerçekliğimize atıfta bulunan dünyasını anlamaya başlayabilmektedir. Sanatçının bireysellik, bağlamsal farkındalık, kendi sanatsallığına verdiği referanslar ve resim sanatının durumu hakkındaki düşüncelerini bir araya getirmesi, işlerini şiirsel ve siyasalın birleşiminin önemli bir örneği olarak ön plana çıkarmaktadır.
1981 doğumlu Nazım Ünal Yılmaz, Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenimini tamamlamıştır.
“Barbarları Beklerken” 27 Eylül – 13 Ekim 2012 tarihleri arasında Pilevneli Project’te izlenebilir.

Pilevneli ProjectMustafa Doğulu
Telefon: 0212 259 0394
www.pilevneliproject.com
Adres: Teşvikiye Cad. Teşvikiye Palas
No: 23 Kat: 6 Nişantaşı / İstanbul