BU YÜZEYLER // 1 Şubat – 2 Mart 2013 // Hakan Dağdelen // Daire Galeri

BU YÜZEYLER 

1 Şubat – 2 Mart 2013 Hakan Dağdelen


Daire Galeri


Daire Galeri, 1 Şubat – 2 Mart 2013 tarihleri
arasında, Hakan Dağdelen’in “Bu Yüzeyler”
isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.
Hakan Dağdelen,
“Bu Yüzeyler” isimli fotoğraf serisinde,
insan, makine, makineleşen insan, modernleşme, teknoloji gibi kavramları soyut
bir biçimde ele alıyor. Fotoğraflarında organik ve inorganik formları zıtlıklar
içinde kullanarak görsel imgelerini inşacı ve yapı bozumcu bir anlayışla
sunuyor.
Adeta
yerçekimsiz bir alanda, yeni bir zaman ve mekan algısı yaratmaya çalışırken, üretimlerinde
fotoğraf, resim, heykel, yerleştirme gibi plastik sanatlar ve hareket
tiyatrosu, modern dans gibi performans sanatları alanlarından yararlanıyor.
Sanatçının
mekanı ve bedeni tanımlamak için kullandığı kumaşlar, kağıtlar, çeşitli organik
ve inorganik nesneler, fotoğrafların durağanlığına hareket katıyor. Dağdelen,
iki boyutlu fotoğraf kağıdını bir çamur, bir taş gibi işliyor ve düzenliyor
-bir nevi, kendi kurgu ‘dünya’sını inşa ediyor. Kendi hazırladığı kostümlerini de,
mekanla bütünleştirerek, mekanı ve bedeni dönüştürücü bir eleman olarak kullanıyor.
“Bu fotoğrafların nefesini ”ruh soğuması ”
olarak tarif edebilirim.” Hakan Dağdelen
“Bu Yüzeyler”,
1 Şubat – 2 Mart 2013
tarihlerinde Salı-Cumartesi günleri 11.00 –
18.30 saatleri arasında Daire Galeri’de görülebilir.
Açılış: 1 Şubat, 18.00
Adres:
Boğazkesen Caddesi No:65D
Tophane
34433 Beyoğlu / İstanbul
T: 0212 252
52 59
Ziyaret Gün
ve Saatleri: Salı-Cumartesi 11.00-18.30 / Ücretsiz