Dogu // DOĞU ÇANKAYA // 17 Nisan – 12 Mayıs 2012

“Dogu”

DOĞU ÇANKAYA
17 Nisan  – 12 Mayıs 2012
Basın Bülteni
Doğu Çankaya, ağırlıklı olarak ahşap üzerine karışık teknikle oluşturduğu resimlerini 17 Nisan – 12 Mayıs 2012 tarihleri arasında Teşvikiye Galeri/MİZ’de izleyiciye sunuyor. Tümü 2012 yılına ait olan yapıtlar bütünü, sergi mekanını bir “çevre” olarak gören sanatçının, bu çevreyi oluşturma projesinin sonucu. Bu “çevre”yi, birbiriyle ilintili tam kırk üç çalışma oluşturuyor.
Serginin başlığı olan “Dogu”, Doğu Çankaya’nın sanat, aynı anda da dünya görüşünün merkezindeki kavrama ışık tutuyor. Dünyayı kopuntusuz bir ilişkiler bütünü olarak gören sanatçı, kendi adından hareket ederek bir araştırmaya girdiğinde, adının, Japon kültüründe “şifacı” anlamına geldiğini gördüğü an, kopuntusuzluk görüşünün yerindeliği ortaya çıkar: Doğu Çankaya bir şifacıdır! Evet, tıp eğitimi alan Doğu Çankaya, bir hiperbarik tıp doktorudur; iyileştirendir… 
Çankaya’nın yapıtlar bütünü düşünüldüğünde, sanatçının, doğayı koruyan tavrı ile Dogu kavramının nasıl buluştuğu anlam kazanır: sanatçının artistik kariyerinde önemli yer tutan heykel ve içinde heykelin de kullanıldığı enstalasyonların ana maddesi, kaşık yerine kullanılan karıştırıcılar, hasta muayenesinde kullanılan spatüller gibi, tüketim nesnesine dönüşmeden önce varlıkları doğayı korurken, sorumsuz tüketimi ters etki yaratan ahşap çubuklardır. Ayrımsanacağı gibi, ahşap, Doğu Çankaya sanatında simgesel bir yoğunluğa sahiptir. “Dogu” sergisinde de sanatçı, ana malzeme olarak ahşabı seçerek, doğaya şifa vermeye devam ediyor.
Doğu” 12 Mayıs 2012 tarihine kadar Galeri/Miz’de görülebilir.
Galeri/Miz
Adres : Ahmet Fetgari Sok. No:28 A Teşvikiye – İstanbul
Tel : 0212 241 76 66
———————————————————————-
Doğu Çankaya displays his paintings, which he created mainly on wood using mixed media in Teşvikiye Gallery/Miz from April 17 to May 12, 2012. All these works of his, which date in 2012, are the result of the artist’s project of creating an environment, since he sees the gallery space as an “environment”. This “environment” is comprised of forty-three works that are linked to each other.
“Dogu”, the title of of the exhibition, sheds light on both Doğu Çankaya’s art and at the same time the concept which is at the heart of his world view. When the artist, who regards the world as a unity of unbroken relations, embarks upon a research starting from his own name, he finds out that it means “healer” in the Japanese culture; hence his view of unbrokenness proves to be appropriate: Doğu Çankaya is a healer! Yes, Doğu Çankaya who had medical education, is a hyperbaric doctor; he is a person who heals… 
When the entirety of Çankaya’s works are considered, how the artist’s manner of protecting nature and the concept of Dogu came together gains significance: the main material of his sculptures and installations, which constitute an important place in the career of the artist, is wooden stir sticks which are used instead of spoons; and like the spatula, which is an instrument used during medical examination of a patient, before turning into consumer products they protect the nature owing to their presence but their irresponsible consumption results in reverse effect.
As you may perceive, wood has a symbolic intensity in the art of Doğu Çankaya. In his exhibition “Dogu”, the artist continues to heal the nature by choosing wood as his main material.
“Dogu” will be on view until May 12, 2012 at Gallery/Miz.