Eldiven Fabrikası // 2 Kasım – 7 Aralık 2013 // Aslımay Altay Göney // Galeri Apel

Eldiven Fabrikası / Handschuhfabrik

2 Kasım – 7 Aralık 2013

Aslımay Altay Göney
Galeri Apel
Galeri Apel, Aslımay Altay Göney’in “Eldiven Fabrikası” sergisine 2 Kasım – 7 Aralık tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. 
Çalışmalarını Almanya – Türkiye arasında sürdüren sanatçı, üretim sürecine başlangıçta kaynaklık eden seyahat ve yol hikayelerine, göç olgusunu ve varoluş hallerimize dair anlatıları da ekleyerek yoluna devam ediyor. Onuncu kişisel sergisi olan “Eldiven Fabrikası” ile emek ve el emeği kavramlarına dokunuyor; iş gücü, malzeme, üretim araçları ve hatta üretilen metanın kendisinin de yorumlanıp görselleştirilmesi deneyimini kurgusal bir üretim mekanı bütünlüğünde sunuyor. İş gücüne simge seçilen el formuyla, bir seri imalat ürününün örtüştürülmesi fikrinden yola çıkarak, eldiveni bu kurgunun izleği haline getiriyor. 
Serginin anlatım dilini, her biri özgünlüğünü koruyacak şekilde elle çoğaltılan öğelerin meydana getirdiği form tekrarları ve tekrarlardan üreyen hacimler oluşturuyor. Aslımay Altay Göney’in daha önceki sergilerinden de aşina olduğumuz, kağıt ve kumaşa ek olarak benzer yapısal özellikte endüstriyel malzemenin de dahil oldugu sergide bu malzemelerin olanaklarıyla vücut bulan katmanlı ve yığınlı üslup, işin doğasına uygun şekilde seri üretime gönderme yaparken, sanat nesnesi üretiminde el işçiliğinin kullanımı meselesine de kendi yaklaşımını ortaya koymayı hedefliyor. 
Kendini biraz oyunsallıkla var ettiğinden, günümüz üretiminin çelişkili örgütleniş biçminin ve ücretli emeğin zor ve sergi dilini aşan ciddiyette mücadele gerektiren konumunun bir adım uzağında kalan fakat emeğe değen ve emeği düşündüren “Eldiven Fabrikası” makaslar, dikiş makinaları, önlükler, ve ille de eldivenler arasına seyre cağırıyor.