Gördüm // 7 Aralık 2012 – 5 Ocak 2013 // Ceylan Öztürk // Daire Galeri

Gördüm
7 Aralık 2012 – 5 Ocak 2013
Ceylan Öztürk 

Daire Galeri 

Ceylan Öztürk, “Gördüm.” İsimli yeni kişisel sergisi ile, 7 Aralık – 5 Ocak tarihleri arasında Daire Galeri’de izleyici ile buluşuyor. 
Sanatçının sergide yer alan çalışmaları, yaşanan birtakım olayların dikkatten kaçmış, çok fazla üzerinde düşünülmeyen yönlerini ele alıyor. Söz konusu eserler, barış niyetleri içine gizlenmiş savaşın vurgulanması, haberlerin denetlenerek belirli kalıplarla sunulması, yeni beklentilerin umutla birlikte korku da üretmesi ya da boşa geçen zamanın kayıtlarının tutulması gibi konuları sunarken, izleyiciyi dikkate davet ediyor ve göz önünde olan şeyin ardında yatan görünmeyeni, görmeye zorluyor. 
Örneğin, “Görme Bozukluğu” adlı çalışmada barışı ve savaşı anımsatan işaretlerin bir arada bulunması, iki farklı anlama gelen bu işaretlerin birbirine karışmasına neden oluyor ve bir göz testi levhasının karşısına geçen izleyicinin, bunları ayırt edebilmesi isteniyor. Diğer yandan “4895 Gün” adlı eserde, bir mahkumun duvara kazıdığı çizgiler, metal parçalar halinde üst üste yığılıyor ve bunlar, zamana dair kayıtlar oluşturduğu ölçüde, aslında boşluktaki bir zamansızlığın da işaretleri oluyor. 
Bu tür çift yönlü bakış açıları üzerine kurulmuş düşünceler, serginin de ana fikrini ortaya çıkartıyor. 
“Gördüm.”, 7 Aralık 2012 – 5 Ocak 2013 tarihlerinde, Salı-Cumartesi 11.00 – 18.30 saatleri arasında Daire Galeri’de görülebilir. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Yer: Daire Galeri // Boğazkesen Cad. No:65 D 34433 Tophane, Beyoğlu / İST 
T: 0212 252 52 59 
info@dairesanat.com 
www.dairesanat.com 
Ceylan Öztürk 
“I saw.” 
7 December 2012 – 5 January 2013 // Daire Gallery 
Ceylan Öztürk meets the viewers with her new solo exhibition titled “I saw.” between the dates 7 December – 5 January at Daire Gallery. 
The works by the artist, which are exhibited, deal with the overlooked, largely unconsidered aspects of some past events. While the works in question present subjects such as emphasizing war hidden in peaceful intentions, controlling and presenting news within certain frames, new expectations creating hope as well as fear, or recording the time spent futilely; they invite the viewer to be attentive and urge him to see that which cannot be seen and lies beyond what is before him. 
For example, the fact that the signs evoking peace and war are together in the work titled “Visual Impairment” causes these two signs with different meanings to merge; and the viewer, standing before an eye chart, is asked to be able to differentiate them. On the other hand, in the work titled “4895 Days” the lines carved on a wall by a prisoner are heaped up in the form of metal parts, and these turn into a kind of timelessness in the void so long as they constitute records of time. 
These kinds of thoughts based on double perspectives reveal the main idea of the exhibition. 
“I saw.” can be seen from 7 December 2012 through 5 January 2013, Tuesdays-Saturdays between 11:00 and 18:30 at Daire Gallery.