MONOLOG // 17 Ocak – 9 Şubat 2013 // MUSTAFA KARASU // ART SUITES GALLERY BEYOĞLU

MONOLOG
17 Ocak – 9 Şubat 2013
MUSTAFA KARASU
ART SUITES GALLERY
BEYOĞLU
Mustafa Karasu son dönem çalışmalarından oluşan kişisel sergisi “Monolog” ile 17 Ocak – 9 Şubat 2013 tarihleri arasında Art Suites Gallery Beyoğlu’nda.
Buyurun buraya, oralardaydım
Mustafa Karasu, tuvallerinde, aydınlığı,
karanlığın hareketli büyüsünde yaşatır: Dalgalanan karanlık ton, izleyicide
yaşanan kaçış düşüncesini, tuvalin neresinden başlayacağının bilmecesinde
sunar. Bilinememeyle çerçeveyi aşan bir anlatım, mekânın dışına çıkmaya
hazırlanan figürü, kendinden öteye taşır. Tuval yüzeyinde yayılan figür,
imgeler, tuval içinde yarattıkları ortak dünyada hareketlerini özerkleştirerek,
kendi oluşlarının içinde yaşarlar: Tuval-beden bu noktada görünür olmaya
başlar. Figürün ki bu sanatçının oto portresi genelinde, kendisini çerçeve
dışına atan, uzamsal yayılmayı, söz konusu eden rakip anlatıma davet çıkarır:
tuval-bedenin, portrenin kostümüne teması anlaşılmaz olanın büyüsünü izleyiciye
kurdurur. İzleyici, öngörüyü, nereden başlatacağını anlayamadan tuval yüzeyini
kat eder. Boyanın mı, figürün kaçış hareketinin mi öncelliği anlaşılamadan,
biçim-insan, tuval-beden arasında kendilikler, şeylerin, insanın, sanatçı-istencinin
gücünde şekillendiğini gösterir. Tuval yüzeyinin yaşayan bedene dönüşümü, canlı
bir doku görünümündedir. Sanatçının resimlerini, barok anlatımdan ayıran
yüzeyin hareketliliğidir. Boyanın karanlık, derinlikli kullanımı, teni bütün
yüzeye yayarak, şey-insan arası farkı ortadan kaldırarak figürü tuvalin
içinde-dışında yaşar noktada tutar. “Kan Nehri” isimli çalışmada, ben’den
ayrılmanın mümkün olmadığı, dünyayı, ben’e hapseder. İmgenin anlam iletimi,
tuval-bedenin araçsal boya niteliği, kan gölünde, hareketin kaçışa
olanak vermediği görüntüye maruz bırakır: Tuvalle canlanan anlatım,
sanatçı-istenci, imge-gücü arasında sıkışıp kalır.”
Zeliha Burtek
İstanbul, 2012
Mustafa Karasu 
1986
yılında İstanbul’da doğan Mustafa Karasu, lisans eğitimini Yıldız Teknik
Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, Bileşik Sanatlar
programında tamamladı. 2007 yılından itibaren İstanbul’da katıldığı çeşitli
karma sergilerin yanında, Karasu’nun eserleri Ankara, Berlin ve Linz’deki
sergilerde de izlendi. 2011 yılında kardeşi Şerif Karasu ile ilk kişisel
sergisi Ankara Galeri Nev’de açıldı. Mustafa Karasu, çalışmalarına Kadıköy’deki
atölyesinde devam etmektedir.
ART SUİTES GALLERY Balo
Sokak No:40 Beyoğlu/ İSTANBUL                
  
TEL:
0 (212) 251 55 61
 www.artsuitesgallery.com