ÖZGÜR UĞUZ // 8 Şubat – 2 Mart 2013 // Galeri Akdeniz Ankara

ÖZGÜR UĞUZ
8 Şubat – 2 Mart 2013
Galeri Akdeniz Ankaraİçinde yaşadığımız dünya en büyük gerçekliğimizdir. Her birey bu gerçeklikten farklı şekillerde etkilenir. Sanatçı, bu etkilenimde öznel cevaplarını oluşturur ve bu cevaplarını sanatsal üretim sürecinde farklı disiplinler kullanarak, nesnel bir dille ifade eder.Özgür UĞUZ’un gerçeklikten yola çıkarak oluşturduğu resimleri, günümüz dünyasının hafızalarımıza kazıdığı görüntüleri metaforik açıdan inceliyor. Resim yüzeyinde yan yana gelerek bütünü oluşturan nesneler ve imlerin söylemleri, resmin düşünsel boyutunda birbirlerine eklenerek yeni bir söylem oluşturma telaşına giriyor. Bu söylemlerden hareketle Uğuz, resimlerinde bireye odaklanarak tüm nesneleri bireyin etrafında şekillendirmeye çalışıyor. İşte tam da burada, ilişkilerin nasıl kurulacağını bize bırakıyor. Öznesi insan olan bu söylemin yüklemi, resmin izleyicilerle kurduğu ilişkiye göre değişiklik gösteriyor. Uğuz, söylemlerini büyük bir heyecanla resme aktarırken, bizlere ise bunları izlemeyi ve kendi söylemlerimizi çıkarmayı bırakıyor. 8 Şubat’ta Ankara’da Galeri Akdeniz’de başlayacak olan sergi 2 Mart’a kadar sanatseverleri bekliyor…

Galeri AKDENİZ
Adres: G.M.K. Bulvarı Özveren Sokak. 25/1 Demirtepe / Ankara Tel: 0312 231 45 43

Ö z g ü r    U ğ u z 

1980’de Eskişehir’de doğdu. İlk-Orta-Lise tahsilini Eskişehir’de tamamladıktan sonra 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özgün baskıresim bölümüne girmeye hak kazandı. 2006 yılında bu bölümden mezun oldu. 2008 yılında aynı bölümde yüksek lisans eğitimine başladı. Çalışmalarını Eskişehir’de kendi atölyesinde sürdürmektedir. Baskı resmin dışında boyaresim çalışmaları da yapan Uğuz, bugüne kadar 3 kişisel resim sergisi açmış ve birçok karma sergiye katılmıştır.