PARA SANATTIR, SANAT PARADIR. // 15 Ocak – 15 Şubat 2013 //BAHAR ARTAN OSKAY // Kare Art Galery

PARA SANATTIR, SANAT PARADIR.
15 Ocak – 15 Şubat 2013
BAHAR ARTAN OSKAY
Kare Art Galery


Modernizm, sanatta farklı görüşlerin birbirini izlediği bir dönem olmuştur. Bu farklılık kimi zaman bir öncekine tepki, kimi zaman ise kendi başına ‘yeni’ bir var olan olarak yerini almıştır. Sanattaki bu tepki, sanatçının yeni olanın peşinde olma kaygısından başka birşey değildir. 
Bahar Artan Oskay’ın son dönem çalışmaları bu tepkinin ironik ifadeyle yorumlanmasından oluşmaktadır. Sanatçının dolarların üzerindeki figürleri deformasyona uğratıp yorumlaması, değer yargılarının nedenlerini sorgulamasından kaynaklanmaktadır. Sanatçı bu değerleri dünyanın en popüler nesnesi olan Amerikan Dolarları üzerinde gerçekleştirmiştir. Popüler nesne olan Amerikan Dolarlarını iki farklı yorumla tek bir sergide 15 ocak 2013 tarihinde Kare Sanat Galerisi’nde bir araya getiriyor. Oskay, ‘in god we trust’ adlı sergisinde gerçek Amerikan Dolarlarını herhangi bir farklı materyal olmadan, olduğu gibi sergilerken sanatın para ile ilişkisinin ironik bir ifadesini aynı sergide üretmiş olduğu yağlı boya işleriyle birlikte sergilemektedir. 
Sanatçı bu sergide Andy Warhol’un ‘Two Hundered One Dollar Bills’ adlı eserini yorumlarken formlarda herhangi bir deformasyona başvurmayıp, doğal halinin kavramlarına yaşanmışlık katıp yorumlamak istemiştir. Warhol’un Amerikan Dolarları, Oskay’ın resimlerinde gerçek paralar ile yorumlanmış kavramların bir araya gelmesinden oluşmaktadır.’In God We Trust’ sergisi 15 şubat 2013 tarihine kadar Kare Sanat Galerisinde izlenebilir. 
MONEY IS ART , ART IS MONEY. 
Modernism had been a period that different opinions and concepts in art were carried out. That consciousness of diversity lies within modern art also been its nourıshment and it emerged as a reactıon to the movements that came before or; as a total new approach that stands alone in art history. The reason behind that reaction was nothing but the artists’ anxiety to create something unique. 
Bahar Oskay’s new series explicate that reaction ironically. The artist questions common values by deforming the figures on American dollar bills, which are most popular objects in contemporary world. By displaying real American dollar bills as art objects side by side to her oil paintings, Oskay emphasizes the ironic relationship between art and money. 
As a homage to Andy Warhol’s “Two Hundred One Dollar Bills”; the exhibition consists of Oskay’s paintings and real money bills that depicts her commentary on the subject matter.The American dollar bills had been put together as two different viewpoints in the exhibition “In God We Trust” at Kare Art Gallery, can be visited from 15 January 2013 until 13 February 2013. 
Kare Art Gallery Pazar- Pazartesi hariç her gün 11:00- 19:00 arası açıktır. 
Abdi İpekçi cad. 22/8 
Nişantaşı – İstanbul 
Tel: 0212 240 44 48 
Fax: 0212 219 77 19