Yedek Parça // 1 – 31 Mart 2013 // Hale Güngör // Pg Art Gallery

Yedek Parça
1 – 31 Mart 2013
Hale Güngör Oppenheimer

Pg Art Gallery

Hale Güngör Oppenheimer Pg Art Gallery’deki ilk kişisel sergisi ‘Yedek Parça’ ile 1 – 31 Mart tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor. 

Yaşamının neredeyse yarısını anavatanından uzakta, anadilini konuşmadan ve ‘yabancı’ statüsünü taşıyarak geçirmiş olan Hale Güngör Oppenheimer’ın işlerinde, aidiyet veya yabancılaşmanın yanısıra bir yuvanın nasıl yeniden kurulabileceğine dair sorular su yüzüne çıkıyor. Sanatçının kolajları, huzursuzluk ve rahatlık hislerini kültürel bir çerçevede sorgularken, göçmenlik olgusunu kolajın kendisiyle örtüştürüyor. Güngör Oppenheimer, kolajı sadece bir malzeme olarak değil, parçalanmış ve zaman zaman absürd bir hal alan bilinçaltının bir ürünü olarak sunuyor. 

Sanatçı ve yazar Svetlana Boym’un dediği gibi, “Terk edilen ev ve uzakta kurulan ev bazen kabul etmek istediğimizden daha fazla ortak noktaya sahiptir. Bir göçmenin şiddetle koruduğu evinden uzaktaki seyyar ev, onun kültürel anavatanının izini muhafaza eder.“ Göçmenin yeniden yaratılmış konutu uzakta kurulmuş bir evden ve uzun süredir hayal ve idealize edilerek zihinde başkalaştırılmış olan anavatanından farklı olan yeni birşeye dönüşmüştür. O artık iki ütopyanın bileşmiş tek halidir. 

‘Yedek Parça’da görülebilecek yeni işlerinde Hale Güngör Oppenheimer, tuvalin ham halini açıkta bırakarak boşluğu ve henüz inşa edilmemiş olanı, çalışmalarının temel bir ögesi haline getiriyor. 

1981’de Adana’da doğan Hale Güngör Oppenheimer, çocukluğunun büyük kısmını İsviçre’nin küçük bir kasabasında geçirdikten sonra 1989’da İstanbul’a döndü. 2004 yılında Parsons School of Design Paris’ten, 2009 yılında Pratt Institute New York’tan güzel sanatlar ve resim diplomalarıyla mezun oldu. Sanatçı, yaşamını ve çalışmalarını 2010 yılında taşındığı Stockholm’de sürdürüyor. 

***********************
Pg Art Gallery is proud to present a solo show, ‘Spare parts’ by Hale Güngör Oppenheimer on March 1 – 31. 

Having spent about half of her lifetime outside her home country, not speaking her mother tongue, and holding the status of ‘the foreigner’, the questioning of belonging versus alienation, as well as the concern of how to reconstitute a home have come to surface in Hale Güngör Oppenheimer’s works. The artist’s collages put disturbance and ease into question through a cultural framework, while relating the collage technique itself to the phenomenon of migration. Güngör Oppenheimer uses collage not only as a medium, but also as a product of the scattered and, at times, absurd subconscious. 

As artist and author Svetlana Boym said: “The home that one leaves and the home away from home that one creates sometimes have more in common than one would like to admit. A portable home away from home, which an immigrant ferociously guards, preserves an imprint of his or her cultural motherland.” The migrant’s re-created dwelling has become something new: something more than just a home away from home and something more than the motherland, which has long been visualized, idealized, and thus, altered in the mind. It is now a hybrid of two utopias in one. 

In her latest paintings to be seen in ‘Spare Parts’, Hale Güngör Oppenheimer turns void and that which is not yet constructed into essential elements of the works by exposing raw parts of the canvas. 

Born in 1981 in Adana, Hale Güngör Oppenheimer spent the majority of her childhood in a small town in Switzerland before moving back to Istanbul in 1989. She studied fine arts at Parsons School of Design in Paris (2004) and painting at Pratt Institute in New York (2009). In 2010, she relocated to Stockholm, where she currently continues to live and work.