Akis // 18 Nisan-15 Mayıs 2013 // ZEYNEP DİLEK ÇETİNER // Galeri Miz

Akis
18 Nisan-15 Mayıs 2013
ZEYNEP DİLEK ÇETİNER 

Galeri Miz
Açılış: 18 Nisan 2013
Zeynep Dilek Çetiner’in “Akis” adlı sergisi 18 Nisan-15 Mayıs 2013 tarihleri arasında Galeri Miz’de izlenebilir. 
Soyut sanatın salt kendine içkin oluşundan yola çıkan Zeynep Dilek Çetiner, varoluş halini tuvale yansıtma fikrinden yola çıkarak yapıtlarının kavramsal altyapısını “akis”le ortaya koyuyor. 
Sanatçı, aksın yansıma, görünme, etki gibi farklı anlamlarını soyut yaratım üzerinde birleştirerek çoklu bir anlatım kurguluyor. Kendine dair olanı yapıta yansıtıp tuvalde görünür kılıyor ve bir adım geri atıp sanat nesnesinin izleyici ile etkileşime geçmesini bekliyor. 
Bir başka açıdan sanatçı-yapıt-izleyici üçgeninde sürekli bir döngü yaratıyor. 
04.03.2013-NİLGÜN YÜKSEL 
Adres: Ahmet Fetgari Sokak 28A Teşvikiye 
Telefon: 0212 241 76 66