ANLATMAK İÇİN YAŞAMAK // 10 Ekim 2012 – 10 Kasım 2012 // Seyit Mehmet Buçukoğlu

ANLATMAK İÇİN YAŞAMAK

10 Ekim 2012 – 10 Kasım 2012Seyit Mehmet Buçukoğlu
Artisan – İstanbul
Basın Bülteni
Seyit Mehmet Buçukoğlu “ANLATMAK İÇİN YAŞAMAK” adını verdiği 12. Kişisel Sergisi ile 10 Ekim / 10 Kasım 2012 tarihleri arasında Artisan Sanat Galerisi’nde…“… kendini aktaran olarak gören sanatçının, doğayla mektuplaşması; tuvali bir sayfa, giderek bir mekan gibi kullanması şeklinde yorumlanabilir. Doğanın kendine has “sözünden” ürettiği dile aracı olan Buçukoğlu, hayvan derisi tuvallerinde; izleyene “sessiz” bir anlatı sunmaktadır. Bu sunu; doğanın sözünü duyma, ona işaret etme ve sözü bir iz/yazı oluşturarak kaydetme çabası biçiminde yorumlanabilir. Endüstriyelleşen dünyada tükenmekte olan doğanın, zayıflayan sesini; ona alfabe yaratarak göstermek ve duyurmak sanatçının izleyiciye hatırlatmak istediği bir noktadır. Sanatçı kendi ifadesiyle “ bazen doğaya mektuplar yazdığını, bazen de doğadan mektuplar aldığını” belirterek, bir anlamda doğayla sohbete oturmakta ve her iki noktadan –doğa ve birey- gelen “söz”leri doğanın organik malzemesiyle “iz”e dönüştürmektedir.”
“Buçukoğlu; bireyin çocukluk imgelerinde hatırlanan ve sadece orada canlanabilen bir doğayla yüz yüze kalınması kaygısıyla; günümüzde doğanın, bireyin, sanatçının ve toplumun koşullarını, bunların birbirine organik biçimde bağlı ve yokolma tehlikesi taşıyan “iz”lerini, tuvallerine dolaysız kaydeden bir anlatı kurmuş, unutulup silikleşmekte olanı hatırlatmayı tasarlamıştır. Marquez’in Anlatmak İçin Yaşamak eserinde belirttiği gibi, “İnsanın yaşadığı değildir hayat, aslolan hatırladığı ve anlatmak için nasıl hatırladığıdır.”
1982 yılında İstanbul’da doğan Seyit Mehmet Buçukoğlu, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nden, 2010 yılında aynı fakültenin Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2011 yılında İstanbul Rotary Kulübü Sanat Yarışması’nda SANAT BÜYÜK ÖDÜLÜ ve aynı yıl RH+ArtMagazine Dergisi’nin düzenlediği yarışmada YILIN GENÇ RESSAMI ÖDÜLÜ’nü alan Seyit Mehmet Buçukoğlu’nun ulusal ve uluslar arası sanat ve tasarım yarışmalarında 55 ödülü bulunmaktadır. Yurtiçinde 11 kişisel sergi açmıştır. Aralarında yarışmalı sergilerin de bulunduğu ve 6 tanesi yurtdışında olmak üzere birçok karma sergiye katılmıştır. Şu anda Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta, aynı zamanda Plastik Sanatlar Programı’nda Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

ARTİSAN SANAT GALERİSİMüfide Küley Sok. 28/C Nişantaşı – İstanbul Tel: 0212 247 90 81

***************************************************
MEDIA RELEASE
Seyit Mehmet Buçukoğlu SOLO EXHIBITION
“LIVING TO TELL THE TALE”
10.10. / 10.11.2012
Seyit Mehmet Buçukoğlu’s 12th Personal Exhibition called “LIVING TO TELL TO TALE” is in Artisan Art Gallery between 10th October / 10th November 2012. 
“… the correspondence of the artist, who perceives himself as the transferor, with the nature; can be interpreted as using the canvas as a page, and gradually a place. Buçukoğlu who is the mediator of the language produced of the “word” of the nature, presents a “silent” narration to the viewer in his canvas of animal skin. This presentation; can be interpreted as an effort to hear the word of the nature, to point at it and to record the word by formation of a trace/writing. To show the weakening voice of the nature which is exhausting in an industrializing world by creating an alphabet for it and to make it heard is the point which the artist wants to remind his viewers. The artist states in his own words that “he sometimes writes letters to the nature and sometimes he receives letters from the nature”, in a sense, he chats with the nature and transforms the “word”s received from both points – the nature and the individual – into a “trace” with the organic material of the nature. “
“Buçukoğlu is concerning of facing a nature which the individual remembers through the images of childhood and which can only come to life there; had established a narration which directly records on his canvas, the conditions of the nature, individual, artist and the society today and the “trace”s of these that are organically connected to each other which have the danger of destruction and designed the remembering which is being forgotten and fading away. As stated by Marquez in his Living to Tell the Tale, “The life is not what one lived but what one remembers and how one remembers it in order to recount it.”
Born in 1982, Seyit Mehmet Buçukoğlu graduated from Marmara University Fine Arts Faculty Graphical Design Department in 2005. He graduated from the Painting Department of the same university in 2010. He won the GRAND PRIZE in Istanbul Rotary Club Art Competition in 2011. He was elected the YOUNG PAINTER OF THE YEAR in the RH+ ArtMagazine’s competition in the same year. Seyit Mehmet Buçukoğlu was awarded 55 times in national and international desing and painting competitions. He had 11 solo exhibitions. He joined many group exhibitions (six of them abroad) some of which were competitive exhibitions. He is currently doing a masters degree in Yeditepe University Social Sciences Institute Plastic Arts Department. Working as a Research Assistant at Yeditepe University Plastic Arts Department in 2011.
ARTİSAN SANAT GALERİSİ Müfide Küley Sok. 28/C Nişantaşı – İstanbul Tel: 0212 247 90 81
********************

1982 İstanbul doğumlu sanatçı, lise yıllarında Deniz Orkuş ve Dara Abadi atölyesinde resim çalışmalarına başladı ve 2001 yılında kazandığı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. Aynı yıl tekrar Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü lisans eğitimine başladı. 2010 yılında mezun oldu. Ulusal ve uluslar arası yarışmalarda 55 ödülü bulunmaktadır. Yurtiçinde 8 kişisel sergi açmıştır. Aralarında yarışmalı sergilerinde bulunduğu ve 5 tanesi yurtdışında olmak üzere toplam 94 karma sergiye katılmıştır. Şu anda Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar Bölümü’nde Yüksek Lisans yapmaktadır.Grafikerler Meslek Kuruluşu üyesidir.
ÖDÜLLER
2011 – RH+ArtMagazine “Yılın Genç Ressamı” Yarışması – YILIN GENÇ RESSAMI ÖDÜLÜ 
2011 – İstanbul Rotary Sanat Yarışması – SANAT BÜYÜK ÖDÜLÜ 
2010 – Gebze Kent Konseyi Logo Yarışması – 1.lik Ödülü 
2010 – Gebze Kent Konseyi Logo Yarışması – 2.lik Ödülü 
2010 – İzmit Gençlik Meclisi Logo Yarışması – 1.lik Ödülü 
2010 – T.C. Gaziantep İl Özel İdaresi Logo Yarışması – 1.lik Ödülü 
2009 – Marka Kent Ölçeğinde Edirne Logo Yarışması – 1.lik Ödülü 
2009 – TMMOB Mimarlar Odası 1999 Depremlerinin 10. Yılında Ulusal Öğrenci Afiş Yarışması – 1.lik Ödülü 
2009 – T.C.  Emniyet Genel Müdürlüğü “Çocuk Trafik Kulübü” Logo Yarışması – 2.lik Ödülü 
2009 – Giresun Kent Konseyi Logo Yarışması – 2.lik Ödülü 
2009 – 5.Ulusal Sanat Dünyası Resim Yarışması – 3.’lük Ödülü
2009 – 28.Turgut Pura Vakfı Resim Yarışması – Mansiyon Ödülü
2009 – Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Logo Yarışması – 1.lik Ödülü 
2009 – Tunceli Üniversitesi Logo Yarışması – 3.’lük Ödülü
2008 – Gemi Mühendisleri Odası Yelken Kulübü Flama Yarışması – 1.lik Ödülü 
2008 – İZODER Karikatür Yarışması – BTM Özel Ödülü 
2008 – T.C. Trabzon İl Özel İdaresi Logo Yarışması – 2.lik Ödülü 
2008 – T.C. Trabzon Valiliği Logo Yarışması – 3.’lük Ödülü
2008 – GESAM 1. Ulusal ‘’Esere ve Emeğe Saygı’’ Afiş Yarışması – Jüri Özel Ödülü 
2008 – GESAM 1. Ulusal ‘’Esere ve Emeğe Saygı’’ Resim Yarışması – Mansiyon Ödülü
2008 – Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Olimpik Sanat Yarışması Grafik Kategorisi – 1.lik Ödülü 
2008 – Özel Bodrum Hastanesi ve Muğla Üniversitesi G.S.F. İşbirliği ile ‘’Bağımsız Gençlik’’ konulu Afiş Yarışması – 1.lik Ödülü 
2008 – 6.KASDAV Resim Yarışması – Mansiyon Ödülü
2007 – 68. Devlet Resim-Heykel Yarışması Özgünbaskı Dalı – BAŞARI ÖDÜLÜ
2007 – Artİstanbul 2007 Genç Sanatçılar Resim Yarışması – Mansiyon Ödülü
2007 – İnsan Hakları Nerede? Afiş Yarışması – Mansiyon Ödülü
2007 – Photoshop Magazin Dergisi Kaplan Görseli Fotomanipülasyon Yarışması – 3.’lük Ödülü
2007 – Photoshop Magazin Dergisi Jabra Bluetooth Görseli Fotomanipülasyon Yarışması – 2.lik Ödülü 
2007 – Photoshop Magazin Dergisi Papağan Görseli Fotomanipülasyon Yarışması – 2.lik Ödülü 
2007 – Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Logo Yarışması – Jüri Özel Ödülü
2007 – İzmir Özel Türk Koleji Anaokulları Marka ve Logo Yarışması – Mansiyon Ödülü
2006 – KAVAKLIDERE Primeur Şarabı Etiket Yarışması – Mansiyon Ödülü
2006 – IV. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2007) Logo Yarışması – 1.lik Ödülü 
2006 – Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Logo Yarışması – 1.lik Ödülü 
2006 – T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Logo Yarışması – 1.lik Ödülü 
2006 – T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Logo Yarışması – 2.lik Ödülü 
2006 – “47. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’’ Afiş Yarışması – 1.’lik Ödülü
2006 – UNFPA Uluslararası Gençlik Sanat Yarışması “AIDS’’ konulu Poster Yarışması – Dünya 2.lik Ödülü (New York)
2006 – Kadıköy Belediyesi ‘’Tütün Karşıtı’’ Slogan Yarışması – BAŞARI ÖDÜLÜ
2006 – 4.KASDAV Resim Yarışması – Jüri Özel Ödülü
2006 – DSİ “Su ve Kültür’’ konulu Afiş Yarışması – 1.lik Ödülü 
2005 – Artİstanbul 2005 Genç Tasarımcılar Afiş ve Billboard Yarışması – 1.lik Ödülü 
2005 – “Avrupa Yolunda Türkiye’’ Afiş Yarışması – 3.’lük Ödülü
2005 – 3.KASDAV Resim Yarışması – 2.lik Ödülü 
2004 – “6.Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’’ Afiş Yarışması – 2.lik Ödülü 
2004 – Demokratik Çerkez Platformu “ANADİL’’ konulu Afiş Yarışması – 3.’lük Ödülü
2001 – M.E.B. Meslek Liseleri Arası Beceri Yarışması – Grafik Dalı İstanbul, Marmara ve Türkiye 1.’liği
2000 – 6.İGDAŞ Resim Yarışması – Mansiyon Ödülü
2000 – ‘‘Sivil Savunma’’ konulu Kompozisyon Yarışması – İstanbul 2.liği
2000 – ‘‘Trafik Kazaları Kader midir?’’ konulu Araştırma Yazısı Yarışması – 2.lik Ödülü 
2000 – ‘‘İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’’ konulu Kompozisyon Yarışması – 2.lik Ödülü 
1999 – ‘‘İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’’ konulu Kompozisyon Yarışması – 1.’lik Ödülü
1997 – ‘‘Gençlik ve Uyuşturucu’’ konulu Şiir Yarışması – Mansiyon Ödülü
1997 – ‘‘Gençlik ve Uyuşturucu’’ konulu Kompozisyon Yarışması – 2.lik Ödülü 
1996 – İLESAM Nasrettin Hoca Fıkra Yarışması – Jüri Özel Ödülü


KİŞİSEL SERGİLER
2010 –  “Özgün Baskıresim Sergisi” Anel Grup Galeri5
2010 – Derinlikler Sanat Merkezi “FLU”
2009 – T.C. Ziraat Bankası Taksim Tünel Sanat Galerisi “DÖNÜŞÜM”
2009 – ARTİSAN Sanat Galerisi “İZLEK”
2009 – AKYOL Sanat Evi
2005 – Aydoğan Sanat Galerisi
2005 – AKYOL Sanat Evi
2003­ – Vakıfbank Kemal Sunal Sanat Galerisi


KARMA SERGİLER
2011 –  İstanbul Rotary Sanat Ödülü ve Sergisi, Teşvikiye IŞIK GALERİ
2011 –  “Tılsımlı Haller”, The Marmara Pera
2010 –  “Kağıt İşler” Sergisi, UPSD Sanat Galerisi
2010 –  “Genç Yorumlar”  Sergisi, KARE Sanat Galerisi 
2010 –  “Genç-Yeni-Farklı” CDA Projects, Casa Dell’ Arte
2010 –  “Önerme IV”, PG Art Gallery 
2010 –  “Genç Ustalar/Usta Gençler” Çağdaş Türk Resminin Genç Kuşağı, Beşiktaş Çağdaş
2010 –  “Atölye İzleği 2” Resim Sergisi, Caddebostan Kültür Merkezi
2009 –  “Çizgini Grameri” Desen Sergisi, Marmara Üniversitesi G.S.F. 
2009 –  Artist2009 / 19.Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı 
2009 –  28.Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergisi
2009 –  Galeri Binyıl “Haftanın Sanatçıları Yaz Seçkisi 1” Sergisi 
2009 –  DTGYO – MÜGSF Mezunlar Sergisi
2009 –  Karma Sergi, Asma Sanat Galerisi
2009 –  “DENİZ” Sergisi, Asma Sanat Galerisi
2009 –  “MAVII” Sergisi, Asma Sanat Galerisi
2009 –  “21.yy Uluslar arası Genç Sanatçılar Sergisi”, Caddebostan Kültür Merkezi
2009 –  Türk-İslam Eserleri Müzesi Sanat Galerisi
2009 –  Cemal Reşit Rey Sergi Salonu
2009 –  “Atölye İzleği” Resim Sergisi, Caddebostan Kültür Merkezi 
2009 –  “Denizden Esintiler” Resim ve Heykel Sergisi, İstanbul Deniz Müzesi
2009 –  AKYOL Sanatevi Yılbaşı Promosyon Sergisi
2008 –  Art Bosphorus 2008 
2008 –  “Saraylar ve Saraylılar” Resim ve Heykel Sergisi, Beylerbeyi Sarayı
2008 –  Kadıköy’de “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi” Projesi Sergisi, Kadıköy Meydanı
2008 –  AKYOL Sanatevi ‘’Bir Bizans Eseri Yorumu’’ Sergisi 
2008 –  AKYOL Sanatevi ‘’Nü Yorumu’’ Sergisi 
2008 –  AKYOL Sanatevi ‘’İstanbul’un Dünü, Bugünü, Yarını’’ Resim Sergisi
2007 –  Teşvikiye Sanat Galerisi ‘’Genç Sunum’’ Sergisi 
2007 –  Yeminli Mali Müşavirler Sanat Galerisi 
2007 –  AKYOL Sanatevi “30 Sanatçı 30 Kızkulesi Yorumu” Resim Sergisi
2006 – Prof. Wolfgang Pltz ile “Ödünç Odalar” temalı Özgünbaskı Workshop Sergisi
2006 –  AKYOL Sanatevi  Yılbaşı Promosyon Sergisi 
2006 –  25. Grafikerler Meslek Kuruluşu Sergisi 
2006 –  Büyükada Anadolu Kulübü 
2005 – 86.Ressamlar Derneği Sergisi, Yeminli Mali Müşavirler Sanat Galerisi
2005 – Çekirdek Sanat Galerisi 
2005 – 4.Levent Tenis Kulübü Sergi Salonu
2005 – Basın Müzesi Sanat Galerisi
2005 – Sepetçiler Kasrı Sergi Salonu
2004 – Carousel Alışveriş Merkezi, Bakırköy
2004 – AKYOL Sanat Evi
2004 – MÜGSF Öğrenci Çalışmaları Sergisi
2003 – MÜGSF Öğrenci Çalışmaları Sergisi
2003 – Basın Müzesi Sanat Galerisi
2002 – Deniz Müzesi Sanat Galerisi
2002 – Basın Müzesi Sanat Galerisi
2001 – Basın Müzesi Sanat Galerisi


YURTDIŞI KARMA SERGİLER
2009 – The international art exchange exhibition (GÜNEY KORE)
2008 – IOC Uluslar arası Olimpiyat Komitesi ’’Olimpik Spor ve Sanat’’ Yarışması Sergisi (Lozan- İSVİÇRE)
2007 – Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Logo  Yarışması  Sergisi (K.K.T.C.)
2006 – UNFPA Uluslararası Gençlik Sanat Yarışması ’’AIDS’’ konulu Poster Yarışması  Sergisi (New York- ABD)
2005 – ’’Avrupa Yolunda Türkiye’’ Afiş Yarışması Sergisi (AB Ülkeleri)


TRIENAL
2010 – 5. Uluslararası Öğrenci Trienali, M.Ü. Toptaşı Valide-i Atik Külliyesi 
2006 – 4. Uluslararası Öğrenci Trienali, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
2003 – 3. Uluslararası Öğrenci Trienali, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi


YARIŞMALI SERGİLER
2011 –  34.DYO Resim ve Özgünbaskı Yarışması Sergisi
2010 –  70. Devlet Resim-Heykel Yarışması Sergisi 
2010 –  29.Turgut Pura Vakfı Resim Yarışması Sergisi 
2009 –  9. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi 
2009 –  Bakraç Sanat Galerisi 30. Yıl Resim Yarışması Sergisi
2009 –  26. Aydin Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi
2009 –  28.Turgut Pura Vakfı Resim Yarışması Sergisi
2009 –  Ümraniye Belediyesi 5. Geleneksel Resim Yarışması Sergisi 
2009 –  33.DYO Resim ve Özgünbaskı Yarışması Sergisi
2009 –  69.Devlet Resim-Heykel Yarışması Sergisi 
2009 –   RHMD III. Uluslar arası Özgünbaskı Yarışması Sergisi
2008 –  İZODER Karikatür Yarışması Sergisi
2008 –  İNÖNÜ Üniversitesi 3. Ulusal Resim Yarışması Sergisi
2008 –  8. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi 
2008 –  GESAM 1. Ulusal ’’Esere ve Emeğe Saygı’’ Yarışması Sergisi
2007 –  32.DYO Resim ve Özgünbaskı Yarışması Sergisi 
2007 –  68.Devlet Resim-Heykel Yarışması Sergisi 
2007 –  7. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi 
2007 –  Artİstanbul2007 ’’Genç Sanatçılar Resim Yarışması’’ Sergisi 
2007 –  Başbakanlık ’’İnsan Hakları Nerede?’’ Afiş Yarışması Sergisi 
2006 –  RHMD II. Uluslar arası Özgünbaskı Yarışması Sergisi 
2006 –  67. Devlet Özgünbaskı Yarışması Sergisi 
2006 –  32.DYO Resim ve Özgünbaskı Yarışması Sergisi 
2006 –  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Logo Yarışması Sergisi 
2006 –  7. TJK Resim Yarışması Sergisi 
2006 –  6. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi 
2006 –  9. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Resim Yarışması Sergisi 
2006 – ’’47. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’’ Afiş Yarışması Sergisi
2006 –  ’’13. İZMİR Avrupa Caz Festivali’’ Afiş Yarışması Sergisi 
2006 – ’’18. Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali’’ Afiş Yarışması Sergisi
2005 – 66.Devlet Özgünbaskı Yarışması Sergisi 
2005 – İNÖNÜ Üniversitesi 1.Ulusal Resim Yarışması Sergisi 
2005 – 5.Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi 
2005 – 1.Uluslararası Trabzon Kültür ve Sanat Festivali Logo Yarışması Sergisi
2005 – Keşan Ticaret Borsası Logo Yarışması Sergisi
2005 – ’’Avrupa Yolunda Türkiye’’ Afiş Yarışması Sergisi
2005 – ’’TAPDK Dünya Sigarasız Günü’’ Afiş Yarışması Sergisi
2005 – Bedri Rahmi Eyüboğlu Sanat Galerisi Afiş Sergisi
2005 – 3.KASDAV Resim Yarışması Sergisi
2005 – ’’12.İZMİR Avrupa Caz Festivali’’ Afiş Yarışması Sergisi 
2005 – T.C. Orman Bakanlığı,Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Logo Yarışması Sergisi
2005 – ’’17.İstanbul Kısa Film Günleri’’ Afiş Yarışması Sergisi
2004 – ’’6.Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’’ Afiş Yarışması Sergisi
2004 – Demokratik Çerkez Platformu ‘’ANADİL’’ konulu Afiş Yarışması Sergisi
2004 – ’’45.Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri’’ Afiş Yarışması Sergisi
2001 – M.E.B. Meslek Liseleri Arası Beceri Yarışması Sergisi
2000 – İGDAŞ Resim Yarışması Sergisi


WORKSHOP
2006 – Prof. Wolfgang Pltz ile “Ödünç Odalar” temalı Özgünbaskı Workshop Çalışması