Ayşe Sibel Kedik // 27 Mart – 13 Nisan 2013 // Aysel Gözübüyük Sanat Evi

Ayşe Sibel Kedik 

27 Mart – 13 Nisan 2013 
Aysel Gözübüyük Sanat Evi 
Heykel Sergisi 

Her dönem çalışmasında kendisine eşlik eden belli kavramlar ve konuları yeni kavramlarla besleyerek, gerçek ve temsilin doğrudan benzerlikleri yerine yeni bir anlatı ve yeni bir gösterme biçimine ulaşmaya çalışan Ayşe Sibel Kedik, Mart ayında Aysel Gözübüyük Sanat Evi’nde gerçekleştireceği üçüncü kişisel sergisi ile yine bireysel olandan hareketle gündelik tarihe dair bir vurguda bulunmayı amaçlıyor. Mitolojik, tarihsel, edebi ve manevi zeminde pek çok anlama karşılık gelen ve değişen metaforlar eşliğinde değişen temsil biçimlerini karşılayan kanatla ilgili değinmelerin ağırlık kazandığı son sergisinde sanatçı, kanat sembolünden hareketle daha çok insan olma/olabilme halini ele almakta ve bu çerçeveden hareketle içsel özgürleşmenin, iyilik ve kötülüğün, değişen değerlerin bir sorgulamasını yapmayı amaçlamaktadır. İçsel özgürlük çoklu ve öznel anlamalara hizmet ettiği izlenimini uyandırırken, aslında dışsal özgürlüğün çok uzağına düşüp yara alabilmekte ve bu yara da şifa bulmayı bekleyen toplumsal bir yaraya dönüşebilmektedir. Bu nedenle sanatçı, tüy yerine yarayı kapatmak için kullanılan sargı bezleriyle bir kanat yapma yoluna gitmekte ve iyiliğin, ruhaniliğin sembolü “melek” metaforundan hareketle kimi zaman karşılaşılan çaresizlik durumunu ifade etmeye çalışmaktadır. “Kanadı kırılmak”, “kanatlanmak”, “kanat takmak” hep daha içsel, daha öznel ya da daha manevi bir anlamı içerirken, bugün kanat, tüketim nesnesinin ve ideal güzelliğin sembolü haline gelebilmekte ve maddi sistem içinde her şeyin tüketilebildiği bir dünyada “güzellik”in en güçlü kanıtına dönüşebilmektedir. Sanatçının metal, polyester döküm, mukavva ve kumaş gibi çeşitli malzemeleri kullanarak gerçekleştirdiği sergisi 27 Mart – 13 Nisan 2013 tarihleri arasında izlenebilir. 

Aysel Gözübüyük Sanat Evi 
Konutkent 2 Datça Sokak 
B1 Blok, I Girisi Dükkan No:1 
06530 Çayyolu/ANKARA 
Tel: +90 0312 241 06 95