KENDİNE AİT BİR ODA // 20 Eylül – 20 Ekim 2012 // Gözde Başkent / Hatice Karadağ // Galeri Daire

KENDİNE AİT BİR ODA 

20 Eylül Sep – 20 Ekim Oct 2012 

Gözde Başkent / Hatice Karadağ
Galeri Daire, İstanbul
Basın Bülteni

Sanatsal üretimde kişisel özgürlük alanlarına olan ihtiyacı vurgulayan “Kendine Ait Bir Oda” adlı sergide Hatice Karadağ ve Gözde Başkent’in eserleri Daire Galeri’nin sanatçılara ayrılan iki ayrı odasında 20 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında görülebilir. 
Virginia Woolf 1929 tarihli “Kendine Ait Bir Oda” adlı kitabında 19.yy’ın başına kadar bir kadının ne kendine ait bir odası ne de kendine ayıracak zamanı olmamasına değinir. Eğer kadın üretecekse, önce kendisine yetecek kadar para kazanması, daimi bir gelir elde etmesi ve kendisine ait bir odasının, yani kişisel mahremiyetinin olması gerekiyordu. Kimsenin boyunduruğu altına girmeden, çeşitli ön yargılardan ve kısıtlamalardan kurtularak üretmek, kadın için özgür olmanın, kendi kişiliğini ortaya koymanın tek yoluydu. 
Sanat tarihi sürecinde değerlendirildiğinde ise, önceleri eğitim olanaklarının erkeklere oranla kadınlar için sınırlı olduğunu, çok az sayıda kadının sanat eğitimi aldığını görürüz. Bu da kadın sanatçıların, kendi adlarından söz ettirecek oranda seslerini duyuramamalarına ve gelişen sanat dünyasının gerisinde kalmalarına neden olmuştur. Sadece kadın sanatçılardan oluşan ilk resim sergisinin, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında olması bu durumun açık bir göstergesidir. 20.yy’a gelindiğinde ise, kadınların daha geniş haklar elde etmeleri ve toplumsal düzen içerisinde aktif rol almalarına da bağlı olarak sanat alanında daha fazla söz sahibi oldukları görülmektedir. 
Hatice Karadağ ve Gözde Başkent’in farklı konu ve teknikler ile ürettikleri işler, tam da bu nokta da Virginia Woolf’un öğüdünü yineler nitelikte. İki genç kadın sanatçının kendilerine ait atölyelerinden galerinin odalarına taşıdıkları eserlerinde sanatçıların çalıştıkları mekana ait izler de görülebilir. 
Hatice Karadağ kendine ayrılmış galerinin ön salonunda kadın-emek-kapitalizm kavramlarını irdeleyen işleri ile yer alırken, arka salonda izleyebileceğimiz Gözde Başkent, çalışmalarında genellikle ahşap üzerine boyama tekniğini kullanıyor ve çoğunluğu kadın olan figürlerini pop-illüstrasyonel bir yaklaşımla resmediyor. 
“Kendine Ait Bir Oda” 20 Eylül-20 Ekim 2012 tarihlerinde Salı-Cumartesi 11.00-19.00 arası Daire’de görülebilir.
Daire Gallery 

Açılış: 1 Kasım Nov – 18.00
Address: Boğazkesen Cad No:65D Tophane 34433 Beyoğlu İstanbul
www.dairesanat.com