Sanat Haritası // 17 Mayıs – 9 Haziran 2012 // Sanatınnesnesisanatnesnesi // Fatih BALCI // ALAN İstanbul

Sanat Haritası:
Sanatın nesnesi sanat nesnesi 

Fatih BALCI


ALAN İstanbul

17 Mayıs – 9 Haziran 2012
Basın Bülteni


Fatih Balcı  “Sanat Haritası” isimli sergisi ile ALAN İstanbul’da 17 Mayıs – 9 Haziran tarihleri arasında izleyici ile buluşuyor! 
Sanat Haritası: sanatınnesnesisanatnesnesi” adlı çalışma sanat alanına ilişkin Fatih Balcı’nın yeni bir sorgulamasıdır. Bu sorgulama sanatsal etkinliğin doğasındaki değişimleri içerdiği gibi, iç içe bir yapı olarak Foucault’cu anlamıyla içeri alma ve dışlama mekanizmasını da tespit eder. Bu mekanizma ya da yapı sadece çalışma aracılığıyla tespit edilmemekte, tasarımı 2001 yılına geri giden çalışmanın realize olma serüveninde de kendini göstermektedir. Böylece çalışma birbirine bağlı katmanlar ve tartışma alanlarını da bünyesinde bulundurmaktadır. Sanat Haritası Fatih Balcı’nın yine aynı izlekte gerçekleştirdiği “Hacet” (Olmayan Sergi) adlı çalışmasını bütünlemekte onu tamamlamaktadır. “Hacet” çalışması sanat eserinin yokluğunda sanat üzerine konuşmanın nasıl mümkün olduğunu araştırırken, “Sanat Haritası” bunu sağlayan yapının kendisini görünür kılmak istemektedir. Fatih Balcı’ya göre klasik anlamda sanatsal etkinlik gerçeklik ve sahne ayrımıyla çalışmaktadır. Sanatsal sahne ile gerçeklik düzlemi karşılıklı olarak birbirlerini tanımlamakta ve anlamlandırmaktadırlar. Günümüzde ise bu ayrım yerini bu ikili yapının birbiri içinde eridiği başka bir yapıya bırakmıştır. Modern sanatın konu olarak dünyayı yansıtmaktan vazgeçmesi ve kendini konu alması gibi yeni bir dönüşümdür bu. Sanatsal yapı kendini konu alabilmekte, ilişkiler ağı kendini yansıtmaktan başka bir şey yapmakta zorlanmaktadır. Bugün en gerçek ve etkileyici sanat eseri sanatsal bu yapının kendisidir. 


Sanat Haritası sergisi 9 Haziran 2012 tarihine kadar ALAN İstanbul’da görülebilir. 


ALAN İstanbul
İletişim: Bengi Başaran
Adres: AsmalıMescit Atlas Ap. 5/2 Tünel- Beyoğlu-İstanbul 
Tel: +90 (212) 252 94 53