Voyage Pictural – 1 // 1 Aralık – 30 Aralık 2012 // SAVAŞ KARAGÖZLÜ // Galerie Art’et Miss-Paris

Voyage Pictural – 1
1 Aralık – 30 Aralık 2012
SAVAŞ KARAGÖZLÜ
Galerie Art’et Miss-Paris

SAVAŞ KARAGÖZLÜ RESİMLERİ 
Savaş Karagözlü 2000 yılından bu yana dozu giderek artan sevgi,azim ve kararlılıkla kendi dilini yaratan bir ressam.Resim serüvenine başladığında kendine rehber olarak Serdar Leblebici’yi seçmiş,ilk ve gelişme dönemini oluşturmuştur.Halen kendi atölyesinde çalışmalarını sürdüren sanatçı,sergi açma konusunda hiç de alışık olmadığımız derecede sakin davranmıştır.İlk kişisel sergisi, Galerie Art’et Miss / Paris’de, 01-30 Aralık 2012 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak olan sanatçının bu tavrı, özgüven eksikliği değil tam tersi olgunluk göstergesidir.Bu süreçte resimsel yolculuğunda olgunlaşmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası sergileri,fuarları takip etmiş,gözlemleyerek notlar almış,vizyonunu geliştirerek tarzını netleştirmiştir. 
Tuval üzeri akrilik tekniğiyle oluşturduğu eserlerinde resimsel kaygıları öne çıkaran soyutlamacı bir tavır görmekteyiz. 
Eserlerinde doğayla birlikte doğa’nın yaşayan en temel ögesi insan’a da odaklanıyor.Önce oluşturup sonra bozuyor,silikleştiriyor.Resimdeki parçalar algımızda kayboluyor ve bütün olarak algılamamızı kolaylaştırıyor.Peyzajlarında,içinde yaşadığımız kaotik dünyayı sadeleştirmeye başlıyor ve biz onun imgeleminde oluşturduğu manzara ile derin,ruhsal temasa tanıklık ediyoruz. 
Karagözlü, “Resimsel Yolculuk-I” adını verdiği sergisinde dış dünya ile içsel olana göndermeler yapmakta ve figürün,mekanın elle tutulmaz ve belirsiz hali üzerine odaklanmaktadır.Olanla,oluşan arasındaki ilişkiyi kurgulamayı ve bu kavramlar üzerine düşünmeyi kaçınılmaz kılmaktadır.Dokusal zenginlik ise ifadeyi güçlendirmektedir. 
Aşınma,yıpranma,eskime gibi süreçlerle ilgili ve onun kudretini anlayan bir ilişki sergiliyor. 
Yaşadığı dünyayı sanatçı duyarlılığıyla bir vizör gibi deneyimleyip bizi düşünmeye itiyor.Görünen anlamını yitiriyor,başka bir “şey”e dönüşüyor ve bize özgürleşmenin olanağını sunuyor. 
Sonuçta Savaş Karagözlü beyninden,yüreğinden çıkardıklarını fırçasında ustalıkla kullanarak rafine bir estetiğin peşinde,yüzeyin altındaki görünmeyeni çağırıyor ve bizi kendi serüvenine ortak ediyor… 
Filiz PELİT * 2012, İzmir-Türkiye 
* Ressam, ‘Sanat’ konusunda inceleme ve makaleler yazıyor.