WARHOLA // 8 Kasım 2012 – 1 Aralık 2012 // ALAN İstanbul

WARHOLA

8 Kasım 2012 – 1 Aralık 2012


Komet – Kezban Arca Batıbeki – Arslan Sükan – Kerem Ozan Bayraktar- Hande Şekerciler- Tayfun Serttaş – Aslı Özdemir – Sılacan Köseler 

ALAN İstanbul
WARHOLA güncel dolaşım ağları ile çağdaş sanatın birbirlerini üretme ilişkisi üzerine odaklanan bir sergi olarak Kasım’da, ALAN İstanbul’da… 
Günümüzde, sanatın toplumsal düzlemdeki tüketimi büyük ölçüde medya ve internet üzerinden gerçekleşmesine bağlı olarak sanat nesnesi alım-satım ilişkisi aralığına hapsediliyor. Diğer bir deyişle, gerçek sanat nesnesinin yerini de görsel imgesi alıyor. Dolayısıyla, imge ile nesnesi aralığında ise dolaşım aracına bağlı olarak kayda değer bir deformasyon gerçekleşmekte olduğu savı ortadadır. 
Bu noktadan hareketle, WARHOLA sergisi sekiz çağdaş sanatçının çalışmalarını, eşzamanlı üç ayrı temsille dolaşıma sokuyor. Sergi kapsamında, her sanatçı ALAN İstanbul galeri mekanında gerçek birer nesne olarak sergilenecek çalışmalarını, aynı zamanda yayınlanıp dağıtılacak çağdaş sanat dergisi WARHOLA’nın sayfa düzleminde konumlandırıyor veher çalışma gerçek ve simülasyonu olmak üzere tasarlanan halleriyle web sitesinde yayınlanıyor. Diğer bir deyişle, farklı medyumlarda –gerçek mekan – dergi ve web – varlık gösteren işler, izleyici algısında farklılığı vurgulamayı amaçlıyor. 
Sergide Çağdaş Sanatın son dönemde öne çıkan farklı kuşaktan sanatçılar yer alıyor: Komet, Kezban Arca Batıbeki, Arslan Sükan, Kerem Ozan Bayraktar, Hande Şekerciler, Tayfun Serttaş, Aslı Özdemir ve Sılacan Köseler. Her sanatçı sergi için özel olarak bir çalışma gerçekleştirerek; yine dergide yer alacak röportajları ile kendi anlam dünyalarını dile getirecek. 
Küratör: Efe Korkut Kurt 
Warhola sergisi 8 Kasım ile 1 Aralık arasında ALAN İstanbul’da görülebilir. 
Sergi İletişim: 
BengiBaşaran 
Tel: +90 (212) 252 94 53

ALAN IstanbulAsmalı Mescit Caddesi No:5/2 Tünel /Beyoğlu – İstanbul Turkey
Tel: +90 212 252 94 53
E-mail: info@alanistanbul.com
Web: www.alanistanbul.com