Zamana Yolculuk // 26 Şubat- 9 Mart 2013 // Şener Taciroğlu // Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi Resim Sergisi

Zamana Yolculuk
26 Şubat- 9 Mart 2013 
Şener Taciroğlu 

Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi

Resim Sergisi 
Açılış: 26 Şubat 2013 Salı Saat:18.00 
Yer: Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi 
Adres: İstiklal Cad. No:217 Tünel /Beyoğlu Tel:0212-2492610
Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi, 26 Şubat- 9 Mart 2013 tarihleri arasında Şener Taciroğlu’nun ‘ Zamana Yolculuk ‘resim sergisine ev sahipliği yapıyor ! 
Taciroğlu’nun resimlerinde, imgelerin kavramları ve nesnelerine değil temsil edilme biçimine bakmak gerekir. Bu resimlerdeki hakikatle göz göze gelmek için “ne” sorusu değil “nasıl” sorusunun sormalıyız. Bu bize, özgürlüğü burjuva söylenceden söküp almamıza yarayacak, eşikte beliren eşitlik ufkunu bağışlayacaktır. Aşk, sanat ve özgürlük kendi kavramlarını tamamlayacak, nesnesine değecek ve her biri kendi uzamını kendi meşrebince oluşa açacaktır 
Şener Taciroğlu’nun resimlerinde imgeler olguya, nesneye ve kavrama yaslanmadan, bastırılmışın anlamını yadsımanın ellerinden kurtarma girişimleridir. Günümüz insanının kendi benliği içinde kaybolmadan kendine gelemeyeceği gerçeğidir. Bu resimlerin kendini haklılaştırma kaygısı yoktur; çünkü bu resimler kendi etik, politik ve estetik evreninde susarak yaşamın çıplaklığını haykırmaktadır Yaratmanın tanımsız, sahipsiz, soluyan varoluş mucizesi, yalın varlık talebidir. Çağın ruhunun sınıflayıcı, sabitleyici söyleminde inşa ettiği anlam-değer hiyerarşisinde sayıya ve hesaba gelmez yapısıyla üzerine yürüdükçe başkalaşan dağlar gibi Taciroğlu’nun mitolojik esinli resimleri ile bakıştıkça, uygarlık tarihi boyunca yitirdiklerimizin anımsanmasının dahi, çağdaş yaralarımıza iyi geldiğini duyumsarız 
Bu aynı zamanda varolmayanın akılda tutulmasıdır. Mekanın hafızası olarak zaman entropi yasasını ihlal eder, aşk gibi; sahip olunmayan şeyin armağan edilmesi gibi insan da Tanrı’nın imgesine dönüşür. Bu açıdan da Bergson’un zaman algısından Proust’un istemsiz hafızasına geçilir ve bilinç askıya alınır, geçmiş burada ve şimdi kılınır. Husserl’in dediği gibi bu resimlerde bilinç sabitlenmez, imgelerin temsil ettiği şeylere doğru itilir; bir nesne olarak imge bilinci aşar. Yani Şener Taciroğlu’nun sanatında imge bilinçte değildir; imge bilinçtir. Yaratma edimi kendi gerçeğine sızar, varoluş içinde saklanır. 
Varoluş karşısında estetik mesafe iyi ayarlanmalıdır. Ne yaşamdan yoksun kalmak, ne de yaşama maruz kalmak iyi gelmez sanata ve sanatçıya. Bir kavramı tam olarak karşılayan, kuşatan ve içeren bir imge mümkündür Bu bağlamda Şener Taciroğlu’nun resimlerini de gidimli dille kat etmek imkânsızdır. Bu, gece ve gündüzün yıldızlarla ilişkisiyle analoji oluşturur: Gün tek bir güneş görür, gecenin ise milyonlarca güneşi vardır! Yüzeyin hakikati olarak sanat, idrake yakındır. 
… 
Şener Taciroğlu 
İlkokulu Taksim İlkokulu’nda, orta ve liseyi İstanbul Atatürk Kız Lisesi’nde tamamlayan sanatçı, liseden sonra Milli Reasürans T.A.Ş. Eksedan bölümünde sekiz yıl, daha sonra üç yılda Taciroğlu Şirketler Grubu’nda (Sonradan Taciroğlu Holding adını alan) Genel Müdür olarak çalıştı. Aynı yıllarda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra, sigorta ve deniz ticareti hukukunda doktora yapmak üzere Londra’ya gitti. 
Evlilik yıllarında resimle ilgilenmeye başladı ”Bunalımlı Yıllar “ serisi o döneme aittir. Bir süre her şeyi ikinci planda bırakarak, oğlunu büyük özenle büyütmeye odaklandı. 
Son yıllarda resim çalışmalarına yeniden başlayan sanatçı, değerli ustalar ve hocalarla çalıştı.Hocalarından aldığı teşvikle hem teorik hem de uygulama konusunda kendine geliştiren bir trend takip ederek; Paris, Newyork, San Francisco müze ve sanat galerilerinde araştırmalar yaptı. Bir süre San Francisco’da SomArt Culturel Center ‘a devam etti. 
Sanatçı resimlerinde, yağlı boya ağırlıkta olmakla birlikte akrilik, altın varak, su bazlı toz boya ve farklı malzemeleri değişik tekniklerle uygulamaktadır. Üslubunda yaşamın değişik evrelerine paralel değişiklikler olagelmektedir. 
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ( Association Internationale des Arts Plastiques ) üyesi olan sanatçı,. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezinde gönüllü olarak çalışmalara devam etmektedir.