01 // 7 Aralık 2012 – 13 Ocak 2013 // CANDAŞ ŞİŞMAN // Pg Art Gallery

01

7 Aralık 2012 – 13 Ocak 2013


CANDAŞ ŞİŞMAN 

Pg Art Gallery

Pg Art Gallery, 7 Aralık 2012 – 13 Ocak 2013 tarihleri arasında yeni medya sanatının dikkat çeken isimlerinden Candaş Şişman’ın ‘01’ başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Bu sergide sanatçının ‘İsofield’ adlı audiovisual yerleştirmesinin yanı sıra son ürettiği üç farklı çalışması da görülebilir. 

Candaş Şişman dijital ve mekanik teknolojileri kullanarak gerçekleştirdiği çalışmalarıyla izleyicinin, zaman, mekan ve hareket algısını alışılageldik olanın dışında ele alıyor. Doğa bilimlerini kendine referans alan sanatçı, dijital ortamda ürettiği imgeleri, fiziksel formlarla bir araya getirerek, hareket ve süreç problematiğinin merkezde olduğu melez duyumsama alanları inşa etmeyi amaçlıyor. 
Karmaşık alt yapısına karşın biçimsel olarak yalın bir dil kullanan sanatçı, etkileşimi salt bir içine gömülme pratiğinin dışında, kavramsal bir problem olarak temellendiriyor. Candaş Şişman’ın çalışmaları aynı zamanda günümüz estetiğine yönelik önemli ipuçları taşıyor, imgeyi tek merkezli bakış açılarıyla ele alan anlayışların yerine sürekli şekillenen ve çevresine tepki veren organik bir imge dağarcığının izlerini barındıyor. 
1985 İzmir doğumlu Candaş Şişman, İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Animasyon Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin bir yılını Hollanda’da multimedya tasarım eğitimi alarak geçirdi. 2011 yılında Deniz Kader ile birlikte NOHlab oluşumunu kurdu. 2006’dan bu yana aralarında Prix ARS Electronica Computer Animation/Film/VFX Mansiyon ödülü, Roma Viedram Video ve Ses Tasarımı Festivali en iyi ses videosu ödülü’nü aldı. Candaş Şişman en son Nerdworking ile birlikte İstanbul 2010 Kültür Başkenti kapsamında Haydarpaşa Garı’nda gerçekleştirilen ‘Yekpare’ projection mapping performansını ve İlhan Koman Hulda festivali kapsamında ‘FLUX’ isimli audiovisual enstalasyonu gerçekleştirdi. 
Pg Art Gallery
Boğazkesen Cd. No: 76/B Tophane İstanbul

CANDAŞ ŞİŞMAN
‘01’
December 7 2012 –
January 30 2013
Pg Art Gallery is proud to present a solo show, ‘01’ by Candaş
Şişman.The exhibition will showcase the audiovisual installation-data sculpture
‘Isofield’ along with three of his latest works. ’01’ will be on view between
December 7 2012 until January 30 2012 at Pg Art Gallery.
Candaş Şişman takes a non-conventional approach to the perception of
time, space and movement of the viewer in these works through the use of
utilizing digital and mechanical technologies. The artist who uses natural
sciences as a reference point, aims to construct hybrid emotion fields by
bringing the images that he created in digital media together with physical
forms, movement and process problematic being the focal points.
The artist uses simple language in spite of the complex
substructures he creates, bases interaction as a conceptual problem other than
the practice of being buried inside. The works of Sisman gives clues regarding
today’s aesthetics. Instead of the concepts which assess image with one
centered point of view, they bear the traces of an organic image vocabulary
which changes shape continuously and reacts to its environment.
CANDAŞ ŞİŞMAN
Candaş Şişman (born in İzmir, 1985) after finishing İzmir Anatolian
Fine Arts High School graduated from Eskişehir Anatolian University Animation
Department. During his undergraduate studies he took multimedia design
education for one year in Netherlands. in 2011 he founded NOHlab studio with
Deniz Kader. Since 2006 he has received many awards such as honorary mention
from ARS ELECTRONİCA in Computer Animation/ Film /VFX category and Rome Viedram
Festival Video and Sound Design best prize. He has participated to many
important festivals like Nemo Digital Arts and Film Festival and Offf İstanbul
2012. Candaş Şişman recently realized Yekpare projection mapping with
Nerdworking within İstanbul 2010 European Capital of Culture activities and
‘FLUX’ audiovisual installation among İlhan Koman Hulda festival in İstanbul. The
artist is representing by Pg Art Gallery in Turkey.
 
Pg Art Gallery
Boğazkesen Cd. No: 76/B Tophane İstanbul
www.pgartgallery.com
0212 252 80 00