Adım Adım // 7 Mart – 20 Nisan 2013 // Selim Birsel // Egeran Galeri

Adım Adım
7 Mart – 20 Nisan 2013
Selim Birsel
Egeran GaleriEgeran Galeri Selim Birsel’in galerideki ilk kişisel sergisi “Adım Adım”ı sunmaktan mutluluk  duyuyor. “Adım Adım”, Birsel’in son iki yıldır üzerinde çalıştığı Kıbrıs’a yoğunlaşıyor. Sergide sanatçının Kıbrıs imgelerine dair dört fotoğraf çalışmasının yanında, toplumun çekirdeğini simgeleyen “Ampüte” isimli yerleştirme ve sergi alanını gece mavisi bir ışığın etkisine alan mekana özgü bir müdahale sunuluyor.Kıbrıs’ın tarihsel geçmişi, demografik yapısı, ada nüfusunun günümüzdeki bölünmüşlüğü,  içinde bulunulan sosyo-politik durumun çıkmazları, bir coğrafya olarak arada kalmışlığı ve bu tanımlanması güç halin geleceği belirsizleştirmesi, Birsel’i Kıbrıs üzerine düşünmeye çağıran parametreler. “Adım Adım”, sanatçı için uzun soluklu bir araştırma konusu olan Kıbrıs’ın ve 1974’e uzanan çocukluk yıllarının kendisinde bıraktığı izlerin, anılarının ilk eskizlerini içeriyor. 
Selim Birsel’in çevresindeki siyasi koşullarla ilişkilenmiş sanat pratiği fotoğraf, resim, heykel, video, performans, çizim gibi birçok farklı tekniği barındırırken, sanatçının çalışmalarında bu  teknikler iç içe geçiyor. Birsel’in 1990’lardan beri devam eden sanat üretimiyle gelişen dili, gündelik olanı incelikle politize ediyor ve eserleri arasındaki bitmeyen diyalog bir bütünlük  oluşturuyor. Birsel, eserlerinde imgenin politize edilmesiyle izleyiciyi içinde bulunduğu dünyanın sertliğiyle yüzleşmeye, kendini bütünün içinde düşünmeye teşvik ediyor. Bu sertliğin yanı sıra eserlerindeki ‘minimal’ dil ve estetik, izleyiciyi soyut ve evrensel bir bütünlüğün içine alıyor.
İstanbul’da yaşayan Selim Birsel (d. 1963) Brüksel’de doğdu ve 1991 yılında Ecole des Beaux -Arts’da lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2013’te m1886, Ankara’daki “Gece”; Depo, İstanbul’daki “Tetikte”; ARTER, İstanbul’daki “Haset, Husumet, Rezalet”; 2012’de Egeran Galeri’deki “Küçük Hakikatler”; 2009’da EMAA, Lefkoşe, Kıbrıs’taki “Bu Sergidir?”; CentrePasquArt Biel’deki “Cidden İronik” son dönem kişisel ve grup sergileri arasında yer alıyor. 
Birsel, 1999’dan bu yana Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Egeran Galeri
Kemankeş Mahallesi
Tophane İskele Caddesi, no. 12a
Beyoğlu 34425, İstanbul, Türkiye
Telefon +90 212 251 1 251