BAKMAK // 1 – 23 Şubat 2013 // Jak Baruh, Levent Özçelik, Maura Sullivan // Pg Art Gallery

BAKMAK
1 – 23 Şubat 2013 

Jak Baruh, Levent Özçelik, Maura Sullivan 

Pg Art Gallery
Pg Art Gallery 1 – 23 Şubat tarihleri arasında üç fotoğraf sanatçısını ağırlıyor. ‘Bakmak’ başlıklı sergide, her bir sanatçı fotoğrafın farklı imkanlarına ve özelliklerine yoğunlaşarak, anlatım dili ve malzeme kullanımına dair birbirinden oldukça farklı ifade biçimlerini izleyiciye sunuyorlar. Fotoğrafçıların bu biraradalığı, fotoğraf kelimesinin kapsamını ve sınırlarını yeniden düşünmemize olanak veriyor. 
Jak Baruh sergide yer alan ‘Pop CubArt’ adlı serisinde Küba yolculuğundan edindiği imgeleri, kentin kültürel değişimini yansıtacak bir biçimde yeniden kurguluyor. Baruh, alışılageldiği üzere belgeselci bir anlatım benimsemek yerine, Küba’daki Amerikan kültürünün etkisini, yine Amerika’ya has bir görme biçimiyle ele alıyor. Sanatçı, Pop Sanat’ı anımsatan, doğrudan göstergeler, üst üste bindirilmiş ikonlar, kültleşmiş ve hatta kiçleşmiş imgelerden kolajlar meydana getirerek fotoğrafı, yirminci yüzyılın posterleri ve grafik anlatım biçimleriyle harmanlıyor. 
Maura Sullivan’ın sinematografik çalışmaları, günümüzde kullanımı büyük ölçüde azalmış analog fotoğrafı, dijital kültürün içinde ayrıcalıklı bir direnç noktasına taşıyor. Sullivan’ın sahneleri, bütünsel bir imgelem yerine sürekli bir gizin ve örtme eyleminin söz konusu olduğu fragmanlardan; hem zaman ve mekanın yitmiş bir kesiti, hem de izleyicinin bütünü bir türlü yakalayamadığı göstergeler şeklinde var oluyor. Sanatçının fotoğraflarındaki sahneler, doğal bir anın fotoğrafı olmak ile kurgusallığın arasında bir yerde, elle tutulamayan fakat bellekte bir yerlerde bir kalıntı şeklinde izi sürülen, rüyamsı bir niteliğe sahip. 
Levent Özçelik’in çalışmaları ise fotoğrafı sadece çerçevenin içindeki iki boyutlu bir yanılsamanın ötesinde, mekanın içinde bir malzeme olarak sunmakta. Özçelik’in yansıtıcı yüzeyler kullanarak sergilediği fotoğrafları, hem sembolik hem de optik anlamda fotoğraf ve yansıma arasındaki ilişkiye değiniyor. Bu durum, fotoğrafın en temel özelliği olan nesne ve ışık ilişkisine indirgendiğinde, fotoğrafın önündeki cam, sudaki bir yansıma ya da pencereye düşen aksımızın fotoğraf ile farkları ve belki de aynılığını gözler önüne seriyor. 
Pg Art Gallery
Boğazkesen Cad. No: 76/B  Tophane / İstanbul +90212 252 80 00

Press Release
‘TO
LOOK’
Jak
Baruh, Levent Özçelik, Maura Sullivan
February
1 – 23, 2013
Pg Art Gallery Istanbul is proud to present an
exhibition entitled ‘To look’, 
from February 1-23.  Three photographers: Jak Baruh, Maura Sullivan
and Levent Özçelik.  The play of each photographer’s unique sensibility
against the borders of the form enables us to reconsider our ideas of what
makes a photograph. 
With his series entitled “Pop CubArt”, Jak Baruh composes images from Cuba that reflect the cultural
transformation of the island nation. With a perspective inherent to the United
States, Baruh frames the effects of American culture on Cuba. Using direct
signs, superimposed icons, and cult or even kitsch images resembling Pop Art,
the artist combines photography with the narrative styles of the twentieth
century.
Maura Sullivan’s cinematographic works carries analog photography to a privileged
point of resistance in our increasingly digital culture. Sullivan’s pictures
are scenes of mystery and obfuscation, lost fragments of time and space,
dropping hints that then constantly elude the spectator. Each print has a
dream-like quality, a representation of a fragment in one’s mind, somewhere
between fiction and memory.
In Levent Özçelik’s work,
photography steps out of the two-dimensional world.  Displaying his prints
on reflective surfaces, Özçelik plays with the relationship between photography
and reflection, on a literal and symbolic basis. The art’s most basic union, of
light and an object, shifts and changes; we’re asked to consider the dissidence
and confluence between the print, the glass in front of it, our image on a
window, and a reflection on water.
 
Pg Art Gallery
Boğazkesen Cad.
No:
76/B
Tophane / İstanbul
+90212 252 80 00