Birikimlerim ve Biriktirdiklerim // 25 Eylül- 6 Ekim 2012 // Neslihan Aydınlıoğlu Eşin // Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi

Birikimlerim ve Biriktirdiklerim
25 Eylül- 6 Ekim 2012
Neslihan
Aydınlıoğlu Eşin
Resim Sergisi
Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi, İstanbul
Basın Bülteni
                           

Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi, 25 Eylül- 6 Ekim 2012 tarihleri arasında, Neslihan Aydınlıoğlu Eşin’in  ‘Birikimlerim ve Biriktirdiklerim’ resim sergisine ev sahipliği yapıyor!
İki ayrı dönemden oluşan sergide, sanatçının 2002-2011 döneminin çalışmalarını görmek mümkün olacaktır.
Medeniyetler dönemi (2002-2005): Akrilik, karışık teknik ile Anadolu Medeniyetleri (güneş kursları) çalışılmıştır. İstanbul dönemi (2005-2011): Karışık teknik ile gerçekleştirilmiş çalışmalarda yoğun doku efektleri üzerine İstanbul tarihi eser profilleri bezenmiştir.
Detaylardaki Etkileşimler
Değerli hoca Şeref Akdik’in yaktığı ışık ile sanatla tanışan ve lise çağlarında ressam olmaya karar veren Neslihan Aydınlıoğlu Eşin, yıllardır sönmeyen bu ışığın heyecanı ile çalışmalarına devam etmiş ve etmektedir.
Fransız ekolünden yetişmesi, aldığı eğitim ve yaşamının bir bölümünü geçirdiği Paris, içindeki duyguları güçlendirmiş, sanatta kararlılığını arttırmış, yön vermiş, en önemlisi de üretim sürecini ve dönemlerini belirlemiştir.
1976 yılında derece ile bitirdiği Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki eğitim sürecinde,  Prof. Gevher Bozkurt, Prof. Nurullah Berk, Prof. Sabri Berkel, Prof. Devrim Erbil, Edip Hakkı Köseoğlu ve Prof. Namık Bayık gibi Türk resim sanatının mihenk taşlarından olan hocalar ile çalışmış olması, Neslihan Aydınlıoğlu Eşin’in sanat yaşamı boyunca aldığı eğitimle edindiği deneyimleri geliştirerek yol alması, en önemli değerlerindendir.
“Birikimlerim ve Biriktirdiklerim” olarak adlandırdığı bu sergide 1998 – 2011 sürecinde iki dönem olarak gerçekleştirdiği çalışmalarından eserler yer almaktadır.
2002 – 2005 yılları arasında gerçekleştirdiği çalışmalarında titiz, detaycı ama sınır tanımayan, gelişen bir yaklaşımla  Anadolu Medeniyetleri’ni  tuvaline aktarmıştır. Asırlar boyu Anadolu’da yaşayan medeniyetleri  bir birine meç etmiş, detaylarda farkında olmadan etkileşimlerini, kaynaşımlarını saptamış ve bazı yerlerde figürsel, bazı yerlerde soyut anlatımlarla yansıtmıştır.
O titiz detaylarda sakladığı, aslında medeniyetin dişi gizemidir. Kurulan hükümranlığı, anaçlığı, naifliği, büyüleyici bir şekilde kullandığı renkler ile cesurca vurgulamıştır.  Medeniyetleri yansıtırken çok farklı yorumlarla çalıştığı peyzajlar ile de Anadolu toprağının zenginliğini ve güzelliğini aktarmıştır.
2005 yılından sonra, Anadolu’dan aldığı bu güç ile de, dünyanın çekim merkezi, medeniyetlerin beşiği, Anadolu’ya giriş kapısı, İpek Yolu’nun durağı ve Osmanlı’nın ihtişamı ile İstanbul aşkını da yansıtmaya başlıyor. Eserlerdeki malzeme farklılıkları, renklerin yoğunluğu, can alıcı değerler, mimari… Yine sanatçının İstanbul’un dişiliğinden, zengin karmaşık kültürel dokusundan etkileşimleri görülmektedir. Bu tarihi dokuyu işlerken de eserlerine kendi ruhunu üfleyerek, medeniyetlerin ortak noktalarını farklı bakış açıları ile tuvaline yansıtmaktadır.
Neslihan Aydınlıoğlu Eşin, güçlü kompozisyonlarında, birçok elementi bir araya getirerek birikimlerini estetiksel kullanma kabiliyeti ile birleştiriyor. Uzun yıllardır yaptığı tüm bu çalışmalarda, kendi bakış açısı ile konulara hakim olması, benimseyip sindirmesi, farklı perspektiften algılaması, kendi tarzında taviz vermeden özgün yorumları ile farklılıkları bir araya getirmesi, sanatı adına en önemli noktayı da ortaya koymaktadır.
Küratör Beste Gürsu


Beyoğlu Belediyesi Sanat GalerisiAdres: İstiklal Cad. No: 217 Tünel 34433 – Beyoğlu İstanbul
Tel: 0212 249 26 10
Ziyaret Saatleri: Pazartesi – Cumartesi: 09:00 – 19:00 saatleri arası Pazar günü galeri kapalıdır.