Doktorlar // 8 Kasım 2012 – 28 Kasım 2012 // AKYOL SANAT

Doktorlarımızın Paletinden Resim Sanatı 

8 Kasım 2012 – 28 Kasım 2012
DOKTOR RESSAMLAR GRUBU AKYOL SANAT
Resim Sergisi 
Basın Bülteni Açılış    : 8 Kasım 2012 Perşembe Saat: 17.00 – 20.00
İletişim : Ayla Akyol
Adres    : Şakayık Sok. Desen Apt. No:17 D:1 Teşvikiye – İstanbul
Tel        : 0212 231 61 50 GSM: 0532 271 13 43
Web      : www.akyolsanat.com
E-mail   : akyolsanat@akyolsanat.comAkyol Sanat; 8 – 28 Kasım 2012 tarihleri arasında profesyonel yaşamlarında doktor unvanı ile görev yapan 13 Türk ressamın eserlerine ev sahipliği yapıyor. 


Sergide, şu anda aramızda olmayan dört(*) sanatçı doktorumuz da unvanlarının ötesinde yapmış oldukları tabloları ile anılıyor. 


Sergiye; *Prof.Dr. Muzaffer Akkılıç, *Prof.Dr. Orhan İskeçeli, *Prof.Dr.Osman Barlas, *Prof.Dr.Gıyas Korkut, Op.Dr.Musa Albukrek, Dr. Selçuk Dülgeroğlu, Op.Dr.Hayati Ferdi Kocal, Op.Dr.Akif Poroy, Prof.Dr.Turan Gürgen, Op.Dr.Zehra Çağıl Vartanesyan, Dr.Cezmi Kınoğlu, Prof.Dr.Nuran Yazıcıoğlu  katılıyor. 
Doktorlarımızın paletinden resim sanatına olan katkılarının yer aldığı bu sergi Akyol Sanat’ta 28 Kasım 2012 tarihine kadar izlenebilir.


*PROF.DR. MUZAFFER AKKILIÇ (1922-2010)
Prof.Dr.Muzaffer Akkılıç

1922 de Yozgat’ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara’da yaptı. 1947 de İst. Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1958 de Doçent, 1965 de Profesör oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, evli iki çocuk babasıdır.

Resim merakı lise çağlarında başladı.

1980 senesinden itibaren Ressam Hasan Kavruk ile çalıştı.

1984 senesinde Kazım Taşkent Sanat Galerisinde ilk kişisel sergisini açtı. Gerek yurtdışı gerek yurtiçi çeşitli karma sergilere katıldı.

*PROF. DR. ORHAN İSKEÇELİ ( – )

*PROF. DR. OSMAN BARLAS (1908 -2008 ) 


Prof. Dr. Osman Barlas 1908 yılında Gaziantep’de doğdu, ilk ve ortaokulu Gaziantep’de bitirdi. Fransızların G.Antep’i işgali sırasında öğrenimine bir yıl ara verdi. 1929 yılında Istanbul Erkek Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl Istanbul Hardarpaşadaki Mekteb-i Tibbiye-i Şahane’de tıp eğitimine başladı. 1933’de Istanbul Üniversitesinin kurulmasından sonra eğitimine bu kurumda devam ederek 1935’de Tıp Fakültesinden birincilikle mezun oldu. 1936-1940 yılları arasında Cerrahpaşa Hastanesi bünyesinde bulunan İ.Ü. Tıp Fakültesi I. İç Hastalıkları kürsüsünde İç Hastalıkları asistanı ve 1940’da İç Hastalıkları uzmanı oldu. Aynı kürsüde 1942’de Doçent, 1961’de de Profesör oldu. 1961- 1978 yılları arasında İç Hastalıkları Kürsü Başkanı, 1969- 1971 yılları arasında da İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı oldu. 1967’de kurulan Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin yeni yerleşim faaliyetlerini Dekanlığı sırasında yürüttü. Böylece 42 yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çalışarak 1978’de emekli oldu. İç Hastalıkları asistanı iken ‘Hasta Böbrek Fonksiyonları ve Fonksiyon testleri ’ kitabı, Doçent iken ise ‘Klinik Teşhis ve Semiyoloji’ kitabı yayınlandı. Bundan başkan yüz adet kadar bilimsel makalesi bulunmaktadır. 

Prof. Barlas’ın resim yapması ile ilgili hatıraları sözlü kayıtlardan derlenmiştir. Bu kayıtlara göre resim çalışmalarına ilk okulun beşinci sınıfında, okula ilk defa bir resim öğretmeninin gelmesi ile başlar. Pulat isimli bu öğretmenin resim yaparken kullandığı uslup kendisinde hayranlık uyandırır. Söz konusu resim öğretmeni öğrenciler arasında Osman Barlas’ın resim yapmaya yatkınlığını anlar ve ona resim ödevleri verir. Bu ödevlerde Barlas kara kalem ve sulu boya tekniği kullanır ve resim yapmayı orta ve lise eğitimi sırasında da sürdürür. Daha sonra resim yapmaya uzun süre ara verir, emekli olmazdan bir kaç sene önce yağlı boya tekniğini kullanarak tekrar tablo yapmaya başlar. 1975 yılında Prof. Dr. Turan Gürgen, Prof. Dr. Orhan İskeçeli, Prof. Dr. Suat Vural, Prof. Dr. Gıyas Korkut, Prof. Dr. Hikmet Altuğ, Prof. Dr. Muzaffer Akkılıç ve Prof. Dr. Kazım Arısan ile karma resim sergisi açar. Osman Barlas resim yapmayı vefat tarihi olan 24 Mart 2008’e kadar sürdürür.


*PROF. DR. GIYAS KORKUT

OP.DR. MUSA ALBÜKREK ( )


DR. SELÇUK DÜLGEROĞLU ( )

OP.DR. HAYAT FERDİ KOCAL ( )


OP.DR. AKİF POROY ( 1946 – )

Akif Poroy 1946’da İstanbul’da doğdu.  

Op.Dr.Akif Poroy

İlkokul öncesi, komşuları Ressam Şefik Bursalı’nın verdiği eski fırçalar onda ilk resim tutkusunu ortaya çıkarmıştır denilebilir. 1960’lı yıllarda Avusturyalı sanat tarihçisi ve ressam Heimo Schrittwieser ve arkadaşı ressam ve moda fotoğrafçısı Eduard Gaber’ın etkisiyle yağlı boya resme başladı.  1970’li yıllarda Düsseldorf, Amsterdam, Münih ve New York’ta tanıştığı ressamlar bugünkü çizgisinde önemli etkiler yarattılar.  Kendi deyimi ile renkleri geleneksel Türk minyatürlerinin büyüleyici renklerinin etkisinde kalmıştır.  1974-1986 yılları arasında yurtdışında Alman ve Amerikan ekollerinde Jinekolog ve Seksolog olarak çalışırken Almanya’da Güzel Sanatlar Fakültelerinde dinleyici öğrenci olarak izleme imkânı buldu, atölyelerde çalıştı. 
Münih ve Köln gibi sanat metropollerinde kişisel sergiler açtı. 
Şubat 1986’da Münih’te ilk kişisel sergisini açtı.  Resim yapmayı bir tür meditasyon olarak gören Akif Poroy’a göre resim yapmak, duyguları ve düşünceleri bir düzeye yansıtmak. Ve özgün bir şekilde. 
Resimleri genellikle klasik Türk minyatürlerinin renkleri, New York soyut ekspresyonist ekolü ve Avrupa informel abstraksyonu etkisinde oluşmuş. Gerçeküstü çalışmalarından “minimal painting” türüne, Osmanlı kaligrafisi ile Bronx Grafiti akımını aynı tuvalde yoğurduğu denemeleri vardır. 1988’den beri Ressamlar Derneği Üyesidir.  1989-1990, 2005-2006, 2007-2011yıllarında Ressamlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak sanata hizmet vermeğe çalıştı.  2007’de Akif Poroy’a İstanbul Kadın Ressamlar Derneği “Onursal Üyeliği” verilmiştir.  


Biyografisi “Türk Ressamları Ansiklopedisi” ve “Ressamlar Derneği Sanatçıları” adlı kitaplarda yayınlandı. 2010 yılında “AKİF POROY – Renklerin Büyüsü” adlı 180 sayfalık biografisi Kastaş Yayınlarından yayınlandı. 

İstanbul Basın Müzesi ve Edirne Çağdaş Sanat Müzesinde resimleri bulunmaktadır. 
20 kişisel sergi açmış ve onlarca karma sergiye katılmış olan Akif Poroy’un Türkiye dışında resimleri, Almanya, Avusturya, Avustralya, İsviçre, İspanya, Hollanda, Polonya, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ve USA’da özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.

PROF. DR. TURAN GÜRGEN ( 1924 – ) 

İstanbul’da doğdu.
İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde cerrahi doçenti ve profesörü oldu.


Meslek hayatı boyunca 70’e yakın makale, 5 monografi ve 6 kitap yazdı.

Önceleri kara kalem daha sonra çini mürekkebi çalışmaları ilk çalışmaları oldu. Dış ülke çalışmalarında, galerilerde kopya yapan sanatçıları izleyerek resme iyice merak saldı ve İstanbul’da yağlı boya resme başladı.

Her resmi önce kara kalem yaparak derinliği, gölgeyi bulmayı tercih ediyor. Yaşadığı İstanbul’u dolaştığı sokakları tuvale yansıtmayı tercih ediyor.

Dr.Turan Gürgen’in resimdeki amacı; kişilerin yaşadığı şehirleri resim yapan gördüğü gibi yorumlamak ve gelecek kuşaklara Bir Zamanlar İstanbul dokümanı bırakmaktır.OP.DR. ZEHRA ÇAĞIL VARTANESYAN (


DR. CEZMİ KINOĞLU ( )

PROF.DR.NURAN YAZICIOĞLU ( 1946 – )

Prof.Dr.Nuran Yazıcıoğlu

02.02.1946 yılında Elazığ’da doğan Nuran Yazıcıoğlu ilk ve orta öğrenimini Elazığ’da tamamlamış ve Temmuz 1971 de İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Bir yıl Gaziosmanpaşa’da Belediye Tabipliğini yapıp İ.Ü. Cerahpaşa Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği’nde İç Hastalıkları Uzmanlığı’na başlamıştır. Daha sonra yine aynı klinik’de İç Hastalıkları baş asistanlığı yaptıktan sonra İ.Ü. Kardiyolojı Enstitüsü’nden Kardiyolojı Uzmanlığı’nı almıştır. 1982 yılında İç Hastalıkları Doçent’i 1988 de Profesör unvanını almıştır.6 ay USA New Jersey’de Cerrahi Yoğun Bakım ve Kalp Kateter Laboratuarında çalışmıştır. 1978 yılında kurulan İ.Ü. Kardiyolojı Enstitüsü’nün kuruluş çalışmalarında bulunmuş. Enstütü’de uzun yıllar yönetici ve Kardiyolog olarak çalışmıştır. Enstütü’de koroner yoğun bakım , kateter ve pacemaker laboratuarında binlerce koroner angıografi , Perkütan Mitral Balon Valvuloplasti ve pacemaker implantasyonu ve ayrıca koroner angıoplasti , PDA ve ASD kapatılması ilk uygulamalarını yapmış ve bu konularda birçok uzman yetişmesini sağlamıştır. 1989 yılında Türk Kardiyolojı Vakfı Şişli Florence Nıghtıngale Hastanesi’nin kuruluşunda görevlendirilen Nuran Yazıcıoğlu, Türk Kardiyolojı Vakfı Florence Nıghtıngale Hastaneleri’nde yönetici ve invaziv kardiyolog olarak çalışmaktadır. 
Yurt içinde ve gerek yurt dışında yüzlerce bilimsel kongrelere katılmış, toplantılar düzenlemiş ve bu toplantılarda konuşmalar yapmış ve bildirilerde bulunmuştur. Yurt içi ve yurt dışı çeşitli dergilerde yayınlanmış yüzlerce makalesi bulunmaktadır. Ulusal bir çok dergide danışmanlık yapmaktadır. İç Hastalıkları adlı kitabın Kalp bölümünü ve Aritmiler adlı kitabın ise Pacemaker İmplantasyon Teknikleri Bölümünü yazmıştır. 
Kardiyolojı’deki ilgi alanları arasında İnvaziv Kardiyoljı, Aritmi ve Kardiyak Pacemaker’ler ve Perkütan Mitral Balon Valvuloplasti ‘dir. 
Türk Tabipler Birliği, Türk Kardiyolojı Derneği, Avrupa Kardiyolojı Derneği, Avrupa ve Türk Kardiyolojı Derneği Pacemaker ve Elektrofizyolojı Çalışma grubu üyesidir. 
Türk Kardiyolojı Vakfı’nın kuruluşundan beri kurucu üyesi olup halen yönetim kurulu başkan yardimcısıdır. 
Ayrıca Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Vakfı üyesidir. 
Halen Şişli Florence Nıghtingale Hastanesinde Yönetim kurulu başkan Yardımcısı ve invaziv kardıolog olarak çalışmaktadır. 

SANAT ÖZGEÇMİŞİÇocukluğundan beri insanların portlerini yapmaya ve kağıtların üzerine resim çizmeye meraklı olan Dr. Nuran Yazıcıoğlu ilk yağlı boya resmini Cerrahpaşa Tıp Fakülte’sinde resim kolunda iken yapmıştır. Daha sonra tıbbi çalışmalarının yoğunluğu dolayısıyla resim ile fazla uğraşamamıştır. Ancak tıbbi toplantılar sırasında ki görseller kendisi tarafından hazırlanmıştır.