Doktorlarımızın Paletinden Resim Sergisi // 20 Mart – 10 Nisan 2014 // AKYOL SANAT MERKEZİ

Doktorlarımızın
Paletinden Resim Sergisi
20 Mart – 10 Nisan
2014
AKYOL SANAT
MERKEZİ
Resim Sergisi
Basın Bülteni

Açılış    : 20 Mart  20124 Perşembe
Saat: 17.00 – 20.00 
İletişim : Ayla Akyol GSM:
0532 271 13 43 
Adres    : Şakayık Sok.
Desen Apt. No:17 D:1 Teşvikiye – İstanbul 
Tel         : 0212 231 61 50
Web      : www.akyolsanat.com 
E-mail   : akyolsanatevi2@yahoo.com
Akyol Sanat Merkezi; 20 Mart – 10 Nisan 2014 tarihleri arasında
profesyonel yaşamlarında doktor unvanını almış Türk ressamların eserlerine ev
sahipliği yapıyor. 
Sergide, şu anda aramızda olmayan
sanatçı Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver doktor unvanının ötesinde yapmış olduğu tabloları
ile anılıyor. 
Ayla Akyol, 1970 yılında Cerrahpaşa
Tıp Fakültesinde, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in TEZHİP ve MİNYATÜR kursuna
katılmış ve kendisinden feyz almıştır.
Dr. Saffet Yahyaoğlu 2003 Aralık
tarihinde StarMar Sanat Galerisinde 5 kişilik (Prof.Dr.Muzaffer Akkılıç, Prof.Dr.Turan Gürgen, Op.Dr. Musa Akbükrek,
Ressam Ayla Akyol, Ressam Funda Arın)
karma resim sergisi ile ilk defa
doktor ressamlara sergi düzenledi. Bu serginin ardından doktorlarımızın resim
sanatına olan katkılarına Akyol Sanat Merkezi desteğini sürdürmeye devam ediyor.
“Doktorlarımızın Paletinden” resim sergisi
Akyol Sanat Merkezi’nde 10 Nisan 2014 tarihine kadar izlenebilir.
Sergiye katılan sanatçı
doktorlarımız;Ord.Prof. Dr. Süheyl Ünver, Prof. Dr. Turan Gürgen, Prof. Dr. Orhan Arıoğul, Prof. Dr. Haluk
Saner, Op. Dr. Musa Albukrek, Op.
Dr. Olcay Derman, Op. Dr. Hayati Ferdi
Kocal
, Op. Dr. Akif Poroy, Op. Dr.
Zehra Çağıl Vartanesyan
, Dr. Sevcan Akesi, Dr. Müjdat Babadostu, Dr. Selçuk Dülgeroğlu, Dr. Cezmi Kınoğlu, Dr. Nur Ulubil
*************************
Ord.Prof.Dr. SÜHEYL ÜNVER
İstanbul’da doğdu.
Medresetü’l-Hattatin’de tezhip ve ebru öğrendi. Türk süslemesi minyatür sanatı
ile uğraştı. Darülfünun Tıp Fakültesi’ni bitirdi (1920). Paris Tıp
Fakültesi’nde iç hastalıkları uzmanlıklarını tamamladı. (1927-1929) Tıp
Fakültesi Tedavi Kliniği ile Farmakodinami müderris yardımcılığı yaptı. (1930)
Gureba ve Haseki hastanelerinde çalıştı, Sanayi Mektebi’nde asistanlık yaptı. .
İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü’nü kurdu, 
Güzel Sanatlar Akademisi hocalığı yaptı. 1933 senesinde Üniversite
Tıp Tarihi Enstitüsü direktörü oldu. 1938’de profesör, 1954’de ordinaryus
profesör oldu. 1967’de 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi‘nde Tıp Tarihi ve Deontoloji kürsüsünü kurdu. İstanbul
Güzel sanatlar Akademisinde “Türk Minyatürü ve Süslemesi “hocalığı
yaptı. Romanya, Yugoslavya, Yunanistan, Fransa, İsviçre, italya, Almanya,
Avusturya, Mısır, Irak, İran, Amerika, Roma ve Hollanda’da inceleme gezilerinde
bulundu. (1929-1969)Topkapı Sarayı Müzesi’nde 500 yıllık nakışhaneyi yeniden
kurarak öğrenci yetiştirdi. 1973’de emekli oldu, 1986’da öldü.
ArapçaFarsçaFransızca biliyor; ney üflüyor; aynı zamanda ressam, minyatürcü,
tezyinatçı, ve hattattı. 
Türk kültürünün bütün yönleriyle ilgileniyordu. Arşivciydi
ve 
arşivini kendi kurduğu
enstitülere, 
Türk Tarih Kurumu‘na, Süleymaniye Kütüphanesi‘ne bağışlamıştır. Hayatı boyunca yoğun bir
araştırma ve yazma işine kendisini vakfetmiştir. 18 bilimsel kuruluşun üyesi
olmuş, tıp tarihi, bilim tarihi, kültür tarihine ait 2500 civarında kitap ve
makale yayınlamıştır. 1985’de Kültür Bakanlığınca büyük ödüle layık görülmüş,
yurtdışında da ödüller almıştır. Dergi, gazete ve ansiklopedilerde sayısız
yazısı vardır.
Tarihten Sesler dergisinin de kadrosunda yer almıştır.
Kendisini etkileyen
hocaları 
Hoca Ali Rıza BeyAbdülaziz
Mecdi Tolun
Akil Muhtar Özden‘dir.
Prof.Dr.TURAN GÜRGEN
İstanbul’da doğdu. İstanbul
Tıp Fakültesinden mezun oldu.  Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde cerrahi doçenti
ve profesörü oldu. Meslek hayatı boyunca 70’e yakın makale, 5 monografi ve 6
kitap yazdı. Önceleri kara kalem daha sonra çini mürekkebi çalışmaları ilk
çalışmaları oldu. Dış ülke çalışmalarında, galerilerde kopya yapan sanatçıları
izleyerek resme iyice merak saldı ve İstanbul’da yağlı boya resme başladı.
Her resmi önce kara
kalem yaparak derinliği, gölgeyi bulmayı tercih ediyor. Yaşadığı İstanbul’u
dolaştığı sokakları tuvale yansıtmayı tercih ediyor.
Dr.Turan Gürgen’in
resimdeki amacı; kişilerin yaşadığı şehirleri resim yapan gördüğü gibi
yorumlamak ve gelecek kuşaklara Bir Zamanlar İstanbul dokümanı bırakmaktır.
Prof.Dr.ORHAN ARIOĞUL
Ankara’da doğdu. İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve
mesleki çalışmalarını yine aynı fakültede Genel Cerrahi Kliniğinde sürdürdü. Mehmet
Güleryüz’ün resim çalışmalarını izledikten sonra kendi atölyesini açmıştır. Modern
resmin geçmiş değerlerini yeni biçimler ve içeriklerle zenginleştirerek resim
çalışmalarını yapan Doktor Orhan Arıoğul, çalışmalarını İstanbul’da atölyesinde
sürdürmektedir.
Prof.Dr.HALUK SANER
Çalışmalarını
İstanbul’da sürdürmektedir.
Op.Dr. MUSA ALBÜKREK
İstanbul doğumlu
Albükrek, yıllardan beri mesleğine bağlılığının ötesinde, yaş-kış dememiş,
Anadolu’nun çeşitli yöreleriyle İstanbul’un, özellikle eski İstanbul’un yok
olmaya yüz tutmuş tarihi yapılarını kendine özgü üslubuyla hiç bıkıp usanmadan
kâğıda aktarmıştır. Çoğunlukla siyah-beyaz         çalışan
ve desene apayrı bir önem veren sanatçının en büyük özelliklerinden biri de
resimlerini daima obje önünde yapmasıdır.
Op.Dr. OLCAY DERMAN
Akşehir’de doğdu,
İzmir Ege Üniversite’sinden mezun oldu. Uzun yıllar çalıştıktan sonra 2006
yılında emekli oldu. Resim ve heykel sanatına olan merakı ilkokul yıllarında
başlamış ve artarak devam etmiştir. Sabahattin Tuncer, Yusuf Taktak, Mehmet
Güleryüz, Nazlı Damlacı, Murat Sinkil, Tomris Yazgan, Nevin Çokay, Arzu
Başaran, Orhan Taylan, Ekrem Kahraman, Antonio Cossentino ile resim, Müfide
Aksoy ile heykel çalışmaları yaptı. Birçok kişisel ve karma sergiye katılan ve
organize eden Doktor Olcay Derman, figüratif çalışmaların ağırlıkta olduğu
resimlerinde, ekspresyonist bir tarz izlenmekte ve çeşitli teknikleri
kullanarak çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde sürdürmektedir.
Op.Dr.AKİF POROY 
İstanbul’da doğdu. İlkokul
öncesi, komşuları Ressam Şefik Bursalı’nın verdiği eski fırçalar onda ilk resim
tutkusunu ortaya çıkarmıştır denilebilir. 1960’lı yıllarda Avusturyalı sanat
tarihçisi ve ressam Heimo Schrittwieser ve arkadaşı ressam ve moda fotoğrafçısı
Eduard Gaber’ın etkisiyle yağlı boya resme başladı. Duygu ve düşüncelerini özgün
olarak bir düzeye yansıtarak resim yapan Doktor Akif Poroy, yurt içi ve yurt
dışı olmak üzere birçok karma sergilere katılmıştır. Ressamlar Derneği
Üyesidir. 2007’de Akif Poroy’a İstanbul Kadın Ressamlar Derneği “Onursal
Üyeliği” verilmiştir.  Biyografisi “Türk Ressamları Ansiklopedisi” ve
“Ressamlar Derneği Sanatçıları” adlı kitaplarda yayınlandı. 2010 yılında “AKİF
POROY – Renklerin Büyüsü” adlı 180 sayfalık biografisi Kastaş Yayınlarından
yayınlandı. İstanbul Basın Müzesi ve Edirne Çağdaş Sanat Müzesinde resimleri
bulunmaktadır.  20 kişisel sergi açmış ve onlarca karma sergiye katılmış
olan Akif Poroy’un Türkiye dışında resimleri, Almanya, Avusturya, Avustralya,
İsviçre, İspanya, Hollanda, Polonya, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde
ve USA’da özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.
Op. Dr. ZEHRA ÇAĞIL VARTANESYAN
İstanbul’da doğdu. Nişantaşı
Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2010
yılında emekli oldu. Şuanda bir özel hastanede genel cerrahi uzmanı
olarak çalışmaktadır.
Resim çalışmalarına
Arzu Başaran’ın atölyesinde başladı. Daha sonra Deniz Orkuş atölyesine devam
etti. İki kişisel sergi açtı ve çok sayıda karma sergiye katıldı. Halen resim
çalışmalarına devam etmektedir.
Prof. Dr.SEVCAN AKESİ
Marmara
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Birçok kişisel ve karma
sergiye katılmıştır. 2005 yılında Dr. Nilüfer ÜLGEN’in yazdığı ‘’Makul Bir
Cinnettir Aşk’’ adlı kitabını resimlemiştir. Prof. Dr. Sevcan Akesi, sanat
çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde devam etmektedir.
Dr. MÜJDAT BABADOSTU
Balıkesir doğumlu
Dr.Müjdat Babadostu, ilkokulu, ortaokulu ve liseyi yurtdışında okudu. Viyana
Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Türkiye’ye döndükten sonra iş
hayatına uzman doktor olarak devam etti ve halen İstanbul’da görev yapmaktadır.
Resim merakı lise yıllarında başlamıştır. Resim çalışmalarına iş hayatının
yoğun temposu ile birlikte devam etmektedir.
Dr. SELÇUK DÜLGEROĞLU
Çalışmalarını
İstanbul’da sürdürmektedir.
Dr. CEZMİ KINOĞLU
Çalışmalarını
İstanbul’da sürdürmektedir.
Dr. NUR ULUBİL
Işık Lisesi ve
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. Yaklaşık 15 yıl
önce başladığı yağlı boya resim çalışmalarına ilaveten son yıllarda heykel
çalışmaları ile sanat kariyerine devam etmektedir. Ülkemizde Ressamlar Derneği,
Rekreasyon Derneği, UPS ( Uluslararası Plastik Sanatlar); yurt dışında ise FICH
( Federation Internationale Cultrelle Femine) üyesidir. Yurt dışında Brüksel,
Atina, Floransa, Viyana, St.Petersburg, Napoli, Barcelona, Almanya, Kuzey
Kıbrıs ve Londra’da karma sergilere katılmış, yurt içinde 11 kişisel resim ve
heykel sergisi açmıştır. Çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde
sürdürmektedir.