Fresh // 07 Haziran – 12 Temmuz 2012 // Betül Güney, Cenin (Burcu Çorbacı), Ceyda Aldemir Pancar // C.A.M Galeri – Akaretler

 Fresh 

Betül Güney, Cenin (Burcu Çorbacı), Ceyda Aldemir Pancar 
07.06 – 12.07.2012 
C.A.M Galeri / Akaretler 
C.A.M Galeri / Akaretler, 7 Haziran – 12 Temmuz 2012 tarihleri arasında yer alan yeni sergisinde, sanat hayatında ‘fresh’ kavramını somutlaştıran genç sanatçıları bir araya getirdi. 
Betül Güney, Cenin (Burcu Çorbacı) ve Ceyda Aldemir Pancar’ın yer aldığı serginin başlığı da ‘ Fresh ‘. Bu sergi için oluşturulan, hepsi birbirinden farklı tatlarda işlerde Fresh kelimesi ile kendine has bir güç, enerji ve kalite vurgulanmak istenirken , ‘ yeni’ olana da göndermeler yapılıyor. 
Betül Güney’in yapıtlarındaki ögeler, puzzle’sı bir estetikle; reel bağlarından koparılarak yapıbozuma uğratılıp yeni bir estetik kurguyla tekrar resim düzlemindeki yerlerini alıyor. 
Ceyda Aldemir P.
Retro Bebekler
2012_110x190 cm
acrylic on canvas
Cenin’in resimleri ise kişisel – karmaşık – ikonografik – görsel hazinesi ile kaynaştırdığı evrensel arketipler, semboller, alt algısal mesajlar, formlar ve renkler aracılığıyla kendi bilinçaltındaki mesajları gün yüzüne çıkarıyor. Sembolleri, bilinçaltı hatıralarını ve bebeklik dönemine ait kaygıları canlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda şimdiye dek var olmamış bir gerçekliğin kapılarını aralıyor. 
Günümüz insanının retroya olan sevgisi ve özlemi Ceyda Aldemir P.’nin yaptığı ‘Retro Bebekler’ üçlemesinde kadın figürü üzerinden tuvale aktarılıyor. Günümüz kadınlarını 50’li, 60’lı yılların kıyafetlerinden esinlenerek, yeni neslin benimsediği aksesuarlarla resmetmek, geçmiş dönemle bugün arasında bağ kurmak eski olanı yeniye, yeni olanı da eskiye yaklaştırıyor. 

C.A.M Galeri / AkaretlerŞair Nedim Cad. No:25
T.0212 245 79 75
www.camgaleri.comcamgaleri@gmail.com

Cenin
Frankeden
2012_70x100cm
oil on canvas
Betül Güney
Untitled
2012_100x100
oil on canvas
****************
C.A.M Galeri / Akaretler hosts young artists who reifies the concept of “fresh” in art life, between June 07- July 12, 2012. 
The title of the group exhibition, which includes works by Betül Güney, Cenin (Burcu Çorbacı) and Ceyda Aldemir Pancar, is also “Fresh”. In each work -which are especially created for this exhibition, in different artistic tastes- an idiosyncratic power, energy and quality is accented with the word fresh while referring to the new one. 
The elements in Betül Güney’s works are deconstructed by being detached from reality and then take their part in surface of the painting with a new aesthetic construction. 
Cenin’s paintings unearths the messages from her own subconscious through her personal – complex- iconographic – visual repertory coalesced with universal archetypes, symbols, subliminal messages, forms and colors. Symbols are not only recreating her subconscious memories and concerns that belong to babyhood but also open the door to a reality which did not exist until now. 
Desire and craving for the retro of today’s people is transferred to canvas through Ceyda Aldemir P.’s “Retro Babies” triad. By the inspiration of clothing style of 50’s and 60’s, painting today’s women with accessories connects the past and today and approaches the old to the new.