KES & YAPIŞTIR // 8 Haziran – 31 Ağustos 2012 // GALERİ İLAYDA

KES & YAPIŞTIR // CUT & PASTE 

8 Haziran – 31 Ağustos 2012

Galeri İlayda
KOLAJ SERGİSİ
Basın Bülteni
Galeri İlayda; 8 Haziran – 31 Agustos tarihleri arasında “Kes-Yapıştır” adlı kolaj sanatını merkeze alan bir “ilk” sergiye kapılarını açıyor. 
Bir grup sergisinin ötesinde, kolaj sanatına bir saygı duruşu yapan “Kes-Yapıştır” başlıklı sergi farklı kuşak ve disiplinlerden; Baysan Yüksel, Damla Özdemir, Gamze Taşdan, Hüseyin Rüstemoğlu, Muharrem Çetin, Neslihan Koyuncu, Özge Enginoz, Rafet Arslan ve Sezgi Kuttaş’ı bir araya getiriyor. 
“Kes-Yapıştır”, yüzyılı aşkın zamandır modern sanatın en önemli estetik ifade araçlarından “kolaj”’ı merkezine alarak; ülkemiz sanatında çok irdelenmemiş bir sanata dair açığı kapatmaya da adım atıyor. 
Baysan Yüksel; illüstrasyon ile kolaj sanatını yan yana getiren sanatçı, kişisel hikayelerini yaratıcı medyumları iç içe getirerek anlatıyor ve güncel bir kolaj dilini yokluyor. 
Damla Özdemir; kolajla yarattığı portreleri üst üste bindirdiği ahşap yüzeyler üzerinde ustaca yan yana getiriyor ve oluşturduğu her katmanı oya gibi işliyor. 
Gamze Taşdan; klasik kolaj geleneğine selam gönderen işlerinde, günümüze dair moda, reklam ve mimari imgelerden renkli bir dünya yaratıyor. 
Hüseyin Rüstemoğlu; bireyin modern toplumda yaşadığı izolasyon halini, beden üzerinden şiirsel bir dil ile kolaj/resimlerine aktarıyor. 
Muharrem Çetin; çok parçalı yüzeyler oluşturarak renkli üslubu ile kolaj üzerinden afiş sanatına da göz kırpıyor. 
Neslihan Koyuncu; çizim ve resmi kullanarak, günümüzün popüler medyumu kumaştan kestiği/diktiği parçaları yan yana getirip farklı portre denemeleri sunuyor. 
Özge Enginoz; kağıt üzerine asetat yapıştırarak beden’den mitolojiye geniş yelpazede görsel malzemeyi başarı ile yan yana getiriyor ve yer yer soyut sanata yaklaşan deneylere soyunuyor. 
Rafet Arslan; farklı disiplinleri /medyumları iç içe sokarak, “mutant sanat” adını verdiği yapıtları üreten sanatçı; ülkemizde kolaj sanatının inatçı üreticisi olarak ta biliniyor. 
Sezgi Kuttaş; çok farklı, zengin malzemeleri yan yana getirerek yaratıcı hayvan portrelerinden oluşan serisini izleyici ile paylaşıyor. 
Güncel sanatın olanca renkli, yaratıcı, genç ve yenilikçi yapıtlarını yan yana getiren “Kes-Yapıştır” sergisi 31 Ağustos 2012 tarihine kadar Galeri İlayda’da izlenebilir. 

Galeri İlayda 
Hüsrev Gerede Cad.  No:37  Teşvikiye
Tel :0.212.227 92 92
www.galleryilayda.come-mail:ilayda@galleryilayda.com
Galeri Pazar günleri hariç, her gün 10:00 ile 19 :00 arasında açıktır.
Galerinin altında ve karşısında otopark mevcuttur.

 ****************************

“CUT & PASTE” 


GROUP EXHIBITION 

June 8th – August 31st, 2012 
PRESS RELEASE 

Gallery Ilayda opens its doors with the “first” exhibition centered on the art of collage, “Copy-Paste”, from June 8 until August 31. 
Being beyond a mere group exhibition and standing in homage to the art of collage, the “Copy-Paste” exhibition brings together artists from different generations and disciplines such as Baysan Yüksel, Damla Özdemir, Gamze Taşdan, Hüseyin Rüstemoğlu, Muharrem Çetin, Neslihan Koyuncu, Özge Enginoz, Rafet Arslan and Sezgi Kuttaş. 
Focused on the “art of collage”, which has been one of the most important aesthetic expression instruments of the modern art over a century, the “Copy-Paste” takes a step to fill the gap of an art branch that is not very much explored in our country. 
Baysan Yüksel; the artist, exploring a contemporary collage language, brings together illustration and the art of collage, tells stories by intermingling personal experiences and creative mediums. 
Damla Özdemir; places the collage portraits created side by side skillfully on the wooden surfaces stacked on top of each other and embroiders each layer. 
Gamze Taşdan; her works salute the classical collage tradition and presents a colorful world of contemporary fashion, advertisement and architecture images. 
Hüseyin Rüstemoğlu illustrates the isolation of individuals in modern society in his collages/paintings with a poetic rhythm and by using the body. 
Muharrem Çetin winks at poster art with his collage works created with by dynamic style and by creating multi-part surfaces. 
Neslihan Koyuncu, offers different portraits by brining together today’s popular medium, the cut/sewed fabric pieces, by using drawing and painting. 
Özge Enginoz skillfully uses visual materials in a varying in a wide range from the body to the mythology by pasting acetate on paper and attempts to experiment in fields close to abstract art. 
Rafet Arslan; the artist refers to his works of art, created by intermingling different disciplines/mediums, as the “mutant art” and known as the standing creator of collage art in our country. 
Sezgi Kuttaş offers his audience a collection of creative animal portraits made by using a wide range of rich materials. 
We will be pleased to welcome all art-lovers at our “Copy-Paste” exhibition, offering colorful, creative, young and innovative works of the contemporary art, all summer. 
For further information and images (high resolution); 

Galeri İlayda 
Hüsrev Gerede Cad. No:37  Teşvikiye
Tel :0.212.227 92 92
www.galleryilayda.com
e-mail:ilayda@galleryilayda.com
The gallery is open everyday except Sundays between 10 am to 7 pm
Car parking is avaible below the gallery.