İLK KAT / FIRST LAYER // 7 Mart – 6 Nisan 2013 // Ahmet Duru, Candan Öztürk, Genco Gülan, İbrahim Koç, Mustafa Pancar, Ragıp Basmazölmez // Daire Galeri

İLK KAT / FIRST LAYER

7 Mart – 6 Nisan 2013


Ahmet Duru, Candan Öztürk, Genco Gülan, İbrahim Koç, Mustafa Pancar, Ragıp Basmazölmez


Daire Galeri

Açılış: 7 Mart, 18.00
Adres: Boğazkesen Caddesi No:65D
Tophane 34433 Beyoğlu / İstanbul
T: 0212 252 52 59
www.dairesanat.com
Ziyaret Gün ve Saatleri: Salı-Cumartesi 11.00-18.30 / Ücretsiz
Ahmet Duru, Candan Öztürk, Genco Gülan, İbrahim Koç, Mustafa Pancar ve Ragıp Basmazölmez yeni serilerinden ilk çalışmaları ile 7 Mart – 6 Nisan 2013 tarihleri arasında Daire Galeri’de izleyici ile buluşuyor.
“İlk Kat”, sanatçılar arasında sıkça kullanılan bir deyimdir; sonradan üzerine konulacak olan katlarla bitişe, tamamlanmaya doğru gidileceğine işaret eder. Gelişecek, devam edecek bir planın ilk adımıdır. Bu kavram çerçevesinde bir araya gelen sanatçılar, evrilmeye hazır yeni serilerinin ilk çalışmalarını izleyici ile paylaşıyorlar. Aynı zaman sergide yer alan her sanatçı bir diğer sanatçının düşünsel sürecine de yorumları ile katkıda bulunuyor. Böylece sergi, sanata ve sanatçıya mesleğin içinden bir bakışı da gözler önüne sererek düşünme ve fikir geliştirme sürecinin parçası haline geliyor.
Ahmet Duru’nun çalışmalarının çıkış noktasını, doğa, mekân ve coğrafi yerler oluşturmakta; çalışmaları doğanın ve mekânın, insan ruhuna olan etkisi üzerinden ilerlemektedir. Sanatçı gerçek olan an’ı görsel olarak, gerçekçi bir tavırla yorumlamaktadır.
Candan Öztürk’ün eserlerinde bant olarak bilinen folyonun şefaf yapısı ve içeriğinde barındırdığı geçirgenlik; çalışmalara konu edinilen ihtişamlı balo sahneleriyle birlikte anlatılıyor. İçeriğin ve malzemenin saydam hali, bulunduğumuz zamanla da bağdaştırılarak belli bir kavram üzerine oturtuluyor.
Genco Gülan’a göre sanatçı olmak bir çeşit ‘düşünürlük’tür. İmgeler üstünden farklı bir düşünme mantığının araştırılması, kurulması ve aktarılması işlemidir. Çalışmalarını toplumsal ve kültürel olayların arasındaki ilişkiyi, kesişimi, yeni medya, performans sanatı, resim, heykel ve enstalasyon yöntemlerini kullanarak açığa çıkarır.
İbrahim Koç heykelleri, ilk görüşte izleyicisini, ekspresyonist bir tarz ile karşılamaktadır. Ama sanatçı bununla yetinmemekte, aksine iletisinin aktive olması için heykeller ile uzun bir alımlama sürecine girilmesini arzulamaktadır. Tabii bu arzusunun ilk deneyim alanı kendisidir; sanatçı bilinçli olarak üzerinde çalıştığı yeni deneysel yaklaşımları bizatihi bilinçli olarak yaşamakta ve içselleştirmektedir. (Fırat Arapoğlu)
Mustafa Pancar’ın işlerinde kent, merkezi bir öneme sahiptir. Eserlerinde Taksim Meydanı’ndaki, bir belediye otobüsündeki insanlar; sanatçı ve kameramanlarla birlikte bir film seti; bir İnternet-Cafe’deki çocuklar; bir sanat fuarındaki ziyaretçiler; fotoroman ve belgesel filmlerden sahneler ve fotoğraf kareleri;
özetle bir kenti ve yaşamı yorumlayan, betimleyen her şey yer almaktadır. Sanatçı alışıldık gündelik hayat manzaralarını ve sıradan durumları ironik anlatılar etrafında yeniden kurgular.
Çalışmalarında ağırlıklı olarak geleneksel basma kumaşını kullanarak çeşitli sanatsal öneriler oluşturan Ragıp Basmazölmez ise genellikle, köyden kente iç göç, kentleşme, yabancılaşma, kültürel aidiyet ve modernleşme gibi kavramlara göndermeler yapar. Kendisi de bu iç göçün bir parçası olan sanatçının yapıtlarında, göç ve sonrasında kentlerde oluşan kaotik yapının ortaya çıkardığı farklı dışavurumların bir yansımasını görmek mümkündür.
“İlk Kat”, 7 Mart – 6 Nisan 2013 tarihlerinde Salı-Cumartesi günleri 11.00 – 18.30 saatleri arasında Daire Galeri’de görülebilir.