LABYRINTH 01 // 27 Nisan – 6 Mayıs 2013 // Umut Mehmet , Yiğit Dündar, Melike Uçku // IAC İstanbul

LABYRINTH 01
27 Nisan – 6 Mayıs 2013
Umut Mehmet , Yiğit Dündar, Melike Uçku

IAC İstanbul

LABYRINTH 01 IAC İstanbul’un düzenlediği üçlü sergi serisinin ilkidir. Seride farklı kavramlar üzerinde çalışan 3 sanatçının çalışmaları bir araya geliyor. Labyrinth serisi sanatçıların çalışmalarını tek bir düzlemde, bir labirentin içinde buluşturuyor ve izleyici sergi mekanına girdiği andan itibaren bir labirentin içinde olduğunu fark ediyor. Bir başka bakış açısıyla izleyici, sanatçıların kavramlar üzerindeki anlam arayışlarına tanık oluyor. Labyrinth serisi izleyiciyicinin zihnini sergi mekanı ve kavramlar arasında sıkışmışlık hissiyle sorgulatma ve anlamlandırma güdülerini canlandırmaya yönlendiriyor. Günümüz sanatındaki yeni arayışlar, sanatçı ve izleyici arasındaki düşünsel yaklaşım farklılıklarını göz önünde bulundururken, yönlendirme çabası içine girmez. İzleyici yalnızca gördüğünü zihniyle yorumlayabilmeye yönlendirir. Kimi zaman beklenmedik bir anlatı şekliyle, kimi zamansa ‘seçkin’ bir sanat anlatısının modern düzlemde yorumlanmasıyla. 
Labyrinth serisi İzleyiciye yeni bir sergi deneyimi sunmanın yanında, genç sanatçılarada destek olmayı amaçlıyor. Bu bağlamda serinin ilk sergisi olan ‘LABYRINTH 01’de Umut Mehmet , Yiğit Dündar ve Melike Uçku’yu ağırliyor. 
Sergi 27 Nisan – 6 Mayıs tarihleri arasında IAC İstanbul’da izlenebilir.