Şeylerin Ruhu… // 05 Ekim – 18 Ekim 2012 // Kemal Tizgöl // Galeri Soyut

 Şeylerin Ruhu…
05 Ekim – 18 Ekim 2012
Kemal Tizgöl
Seramik
Sergisi
Galeri Soyut – C Salonu, Ankara
Basın Bülteni
Şeylerin
Ruhu…
Kemal Tizgöl’ün “Şeylerin Ruhu…” adlı sergisi 05 – 18 Ekim 2012 tarihleri arasında
Galeri Soyut – C Salonunda izleyicileriyle buluşuyor. “Şeylerin Ruhu…” Tizgöl’ün son dönem işlerinde ön
plana çıkan nesneler, biçimler, var oluşları ve ait oldukları bağlamları
kapsayan genel bir çerçeveyi tanımlıyor. Bir sanatçının kişiliğini, yaşam
tarzını, hayata bakış açısını yakından gözlemleme şansını yakalamak; sanatı
hakkında yargıda bulunabilmeyi diğer bir deyişle onun süzgeçten geçirilmiş
arınmış eserlerini yorumlamayı mümkün kılabiliyor. Berger (1969 : vii) “Sanat ve Devrim” adlı eserinde bir
sanatçının eseri hakkında  eleştiri
yapabilmeyi; eleştiricinin eseri algılama yeteneğinden çok eserin etkenlik
gücüne bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Bu noktada Kemal Tizgöl’ün seramik
uygulamalarındaki yalın ama yavan olmayan, duyarlı ve derin çizgisi dikkatimizi
çekiyor.
Tizgöl’ün,
nesnelliğe ve nesnelerin ardında görünen  anlamlara adeta nesnelerin
ruhuna dokunabilen, zoru seçen, böylesi bir çaba ile karşımıza çıkan bir
sanatçı olduğu görülüyor. Tizgöl amacını kısaca “Nesneleri
bulundukları bağlamdan koparıp yeni bir önermeyle sunmak ve bunu yaparken kendi
plastik ifademi kullanmak ve geliştirmek..”
şeklinde
tanımlarken; var olanı sorgulama ve yeniden üretme, çoğaltma ama çoğaltırken
heyecan verici bir sanatsal önerme de bulunma böylece insanoğlunun sürekli
kendini yenileme çabasına eserleri ile katkıda bulunma isteği gözlerden
kaçmıyor.
‘Nesnelerin ruhu’ na
dokunabilen sanatçı için zor olanı seçiyormuş gibi görünse de eserleri yakından
izlendiğinde onun için başka bir alternatifin  olmadığını sezmek hiç de
zor olmuyor. Duyarlılıkla ve titizlikle biçimlenmiş formlarında renk kullanımı
da yalınlığa ve arınmışlığa hizmet ediyor. Eserlerinin çatışmadan uzak
bütünleştirici bir yaklaşımla ele alındığı görülmekte. Seçtiği ve oluşturduğu
biçimler, biçimlerle oynayışı, düzenleyişi; yeniden oluşturması ve çoğaltım ile
dingin bir şekilde sunması bu yargıyı doğrular nitelikte.

Burcu Öztürk Karabey
Açılış: 05 Ekim Cuma Saat: 18.00-20.00

Galeri Soyut
Yıldızevler Mah. Tagore Cad. Şehit Mustafa Doğan Sokak No: 82 / A Çankaya – 06550 / ANKARA
Gsm: +090 532 550 99 94 – Tel: ( 0312) 438 86 70 – Fax: (0312) 438 86 72
Web: www.galerisoyut.com.tr E-mail: galerisoyut@gmail.com