SUDAN SEYYARELER // 5 Ekim – 4 Kasım 2012 // MELİKE TAŞÇIOĞLU // Galeri İlayda – Karaköy

SUDAN SEYYARELER // AQUASPHERES
5 Ekim – 4 Kasım 2012
MELİKE TAŞÇIOĞLU
GALERİ İLAYDA- KARAKÖY
HARBOUR
Basın Bülteni
Galeri Ilayda Karaköy Harbour sezonun ilk
sergisini Melike Taşçıoğlu ile düzenliyor.
6. solo sergisinde
Melike Taşçıoğlu “su” kavramı üzerine yoğunlaşıyor. Su, doğası gereği sürekli
devinim halindedir. Su gezgindir. Su, ulaştığı her yerde yeni dünyalar, yeni
gezegenler, yeni hayatlar yaratır. Her değdiği noktada değişim, tanışma ve
kaynaşmalar yaşatır. Suyun sürekliliyle hareketlenen canlılar onun akış
ahengine kapılıp, kendi yaşamlarını onun gezgin, özgür, berrak ruhuyla besler.
Gezginin ve
gezegenlerin yolunu oluşturan su; tıpkı akışını belirlediği varlıklar gibi
sabitlenemez. Bu sabit olamama durumu, yeni dünyalar, yaşamlar ve coğrafyalar
keşfetme arzusu taşıyan devinim düşkünü turistin işine gelir. Yaşadığı ortam
sabit değildir çünkü; değişkendir, seyyardır. Dolaşımın kaçınılmaz olduğu bu
mekanda yalnızca olasılıklardan, tesadüflerden ve “an”lardan
bahsedilebilir o halde.
Suyun hareketli
doğasının gezegenleri ve gezginleri ağırladığı bu haritalarda “an”lar
tespit ediliyor. O akışın, o yüzeydeki dağılımın, o anın elverdiği oluşumun
yarattığı sonuçlar yakalanıyor —ve kurutulup çerçeveleniyor.
Geleneksel ebru
sanatının günümüzün dijital baskı tekniği ile birleştirilip yorumlanması
sergideki işleri özgün ve orjinal kılıyor. Sanatçı 2010 yılında Floransa’da ve
2011 yılında Melbourne’de ebru tekniğini dijital baskı ile birleştirerek ortaya
koyduğu işlerini “H2O” serileri adı altında sergiledi.  Bu serinin üçüncüsü olan “Sudan Seyyareler/Aquaspheres”
Galeri İlayda Karaköy Harbour’da 5 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında, 20’yi
aşkın çalışma ile izleyici ile buluşuyor.

Galeri İlayda-Karaköy Harbour
Kemankeş Mah. Ali Paşa Değirmeni Sokak No:12 – Karaköy
Tel :0 212 243 31 00
www.galleryilayda.com
Galeri Pazartesi günleri hariç, her gün 10:00 ile 19:00,
Pazar günleri 12:00 ile 18:00 arasında açıktır.

*******************************************************************************
The new art gallery of
Karaköy, Galeri İlayda-Karaköy Harbour
Opening Exhibition: Melike
Taşçıoğlu “Aquaspheres”

PRESS RELEASE
MELİKE TAŞÇIOĞLU
 “AQUASPHERES”
October 5th  – November 4th, 2012
Galeri Ilayda Karaköy Harbour
opens this season’s first exhibition with Melike Taşçıoğlu. The solo exhibition
titled “Aquaspheres” will take place between October 5th – November
4th, 2012.
In her 6th
solo exhibition, Melike Taşçıoğlu puts the concept of “water” to the center.
Water is always in motion by its very nature. Water is a traveler. Water
creates new worlds, new lives, new globes at every place it reaches. Every spot
it touches, water allows changes, combinations and blendings. Moving together
with the continuation of water all living creatures are inspired by its harmony
of its flow while taking nourishment from its free, traveling, lucid spirit.
Defining the
path of travelers and planets, just like the creatures it defines its flow,
water itself can not be stabilized. This state of instability is favored by the
tourist addicted to motion and passionate to explore, for the environment is
not stabile, it is migratory and ever changing. In this habitat where roaming
and circulation is unavoidable, one can only refer to possibilities,
coincidences and short periods of time.
In these maps
where the restless nature of water is hosted, these short periods of time are
captured. The results and effects of a specific flow, on a specific surface,
let by a specific moment of creation are captured, than dried and framed.
The
interpretation of the traditional marbling art (ebru) with today’s digital
technology makes the artworks unique and original. The artist has opened two
exhibitions —one in Florence in 2010 and one in Melbourne in 2011— specifically
using ebru technique combined with digital prints naming the works “H
2O” series. This exhibition of
more than 20 works “Sudan Seyyareler/Aquaspheres” is the third of these series
and will welcome viewers at Galeri İlayda Karaköy Harbour between October 5th
– November 4th, 2012.

Galeri
İlayda-Karaköy Harbour

Beste
Nuran

Kemankeş
Mah. Ali Paşa Değirmeni Sokak

No:12

Karaköy

Tel    :0 212 243 31 00

e-mail:karakoy@galleryilayda.com
Gallery
hours:

The gallery is open
everyday between 10 am –  7 pm
12 pm – 6 pm on Sundays  and closed on
Mondays .