AHDE VEFA // 25 MART – 31 MART 2013 // FATMA ELVİN ( Öztürk ) & ETHEM BAYMAK // ANKARA RESİM HEYKEL MÜZESİ

AHDE VEFA 
25 MART – 31 MART 2013
FATMA ELVİN ( Öztürk ) & ETHEM BAYMAK
ANKARA RESİM HEYKEL MÜZESİ
FATMA ELVİN RESİM KOLEKSİYONU VE ETHEM BAYMAK RESİM KOLEKSİYONU “AHDE VEFA” SERGİSİNDE BİRLEŞEREK 25 MART 2013– 31 MART 2013 TARİHLERİNDE ANKARA RESİM HEYKEL MÜZESİ ‘ NDE ANKARA’LI SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR. 

Sanatta özgün ve köklerimizden beslenerek yol almanın gerekliğine inanmakta olan Fatma Elvin, gizeme doğru yönelirken kendi içimize, özümüze doğru yapılan yolculuklar esnasında, huzuru ve aşkı bulmak adına derinleşmenin getirisi olan yansımaların bir dışa vurumu olarak yorumlamaktadır sanatı ‘’ KUM YANSIMALARINDA AŞK ‘’ ismini verdiği serisinde.

Ve bu sebeptendir ki bazen aşkı, bazen kadını, bazen kuşların tatlı fısıldayışlarını, bazen de mitsizimi ve mitolojik figürleri tarihin sayfalarından çıkarıp kumlarda demlendirmektedir. Çoğu zaman da Sufizm ve Bektaşi öğretilerinin gizeminde harmanlamaktadır. Dışa vurumun verdiği konunun çokluğu, uyguladığı teknik ve çizimlerin kendine özgü olması sebebi ile koleksiyonun gördüğü yoğun ilgi sanatçının çok sayıda tablo üzerinde çalışıp koleksiyonu geliştirmesine sebep olmuştur. Bu nedenledir ki bu serinin kaç tablodan oluşacağı ve süresi hakkında bilgi veremediğini belirten Fatma Elvin ‘’ kumların aşkında yıkanırken suyun dinginliğinde yenilenmekteyim ‘’ diye açıklamaktadır serinin uzun soluklu olacağını. Her sergisinde farklı tabloları ile çıkmayı ilke edinen sanatçının bu sergisinde de yeni çalışılmış ve hiç görülmemiş yirmi eseri yer alacaktır.

Uluslararası platformda kültürel çeşitliliğimiz ile tanışmak ve ortak projeler ile iki ülke arasında sanatsal ve kültürel iletişimi arttırmak adına birçok ülkelerde ki başarılı sergilerinin haricinde üstadı Ethem Baymak ile buluşarak Kosova – Türkiye arasındaki iletişimi gün geçtikçe arttıracaktır.

Yıllarını verdiği sanatında 40.senesine ulaştığı bu senede “Gerek savaşlar, gerekse ihmaller ve kasıtlar yüzünden Osmanlı döneminden günümüze dek gelip ayakta kalabilen birçok eserlerimiz yok oluyor. Onları unutulmuşluktan, yok olmaktan kurtarıp genç kuşaklara aktarabilmek için icra ediyorum. Sanatımda halkımın yazgısını, varlığını ve yaşamını, çilelerini yansıtmaya çalışıyorum sanatçı önce kendi kültürünü yaratmalı, sonra da evrenselliğe açılmalı…” diye yorumluyor bir misyon sürerek yürüttüğü sanatını Ethem Baymak… ‘’ BALKANLARDA BİZ ‘’ adını verdiği serisinde.

Sanatçının mevcut eserlerinin renk, desen, form ve özelliklerinin aslına uygun aksettirdiği her bir mimari esere, o büyük üstatlıkla vurduğu ışığı fırçanın beline dolayıp kullandığı eserlerini sanatseverler ile paylaşmaktadır. Bu uğurda yol aldığı 40.yılını dolduran Ethem Baymak mütevazi kişiliğinin çerçevesinde nice öğrenciler yetiştirmiş, nice uluslararası etkinlikler ile geçmiş ile geleceği, vatanı ile anavatanını bağlamak için bir köprü vazifesinde bizlere eserlerini sunmaktadır. İşte bu çerçevede…

Uzun ve meşakkatli bir çalışma temposunda hazırlanan ‘’ KUM YANSIMALARINDA AŞK ‘’ serisi ile tarihin küflü sayfalarından özenle tek tek çıkarılarak büyük bir üstat tarafından zamana direnmek üzere tablolara yansıyan balkanların kültür mirasını‘’ BALKANLARDA BİZ ‘’ serisinin yolları bir gün kesişecek ve dışavurumun reel ile buluşmasının valsında ‘’ AHDE VEFA ‘’ sergileri bünyesinde Ankara’lı sanatseverler ile buluşacaktır.