“Banyan” Abdulkerim Bozan Video Art – Etkileşimli Heykel – Dijital Baskı – Resim 16 Nisan – 27 Nisan 2012

Banyan
Abdulkerim Bozan
Video Art – Etkileşimli Heykel – Dijital Baskı – Resim
16 Nisan – 27 Nisan 2012
Basın Bülteni

Ziraat Bankası Mithatpaşa Sanat Galerisi 16 Nisan – 27 Nisan 2012 tarihleri arasında Abdülkerim Bozan’ın “Banyan” ismini verdiği eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Banyan” kavramı altında kadın imgesinin aidiyet duygusunu, statü simgelerinin yaşamdaki yerini, zaman ve mekan bağlamının değişimiyle tanımlayan kadın kimliğine yapılan baskı ele alınıyor. “Banyan” kavramının beraberinde getirdiği, kadınlardaki kimliksizleştirme-aynılaştırma ve bir yandan da yabancılaştırma – ötekileştirmeyi aynı zamanda günümüzde yoğun olarak şiddete maruz kalan kadının çığlıklarına dikkat çekmek isteniyor.
Sergi 27 Nisan 2012 tarihine kadar Ziraat Bankası Mithatpaşa Sanat Galerisi’nde görülebilir.

Ziraat Bankası Mithatpaşa Sanat Galerisi 
Adres: Mithatpaşa Sanat Galerisi, Mithatpaşa Cd. No: 64, Kızılay,Ankara, TurkeyTel: +90 (312) 417 84 58

***************************************************************************************
GENÇ SANATÇI ABDULKERİM BOZAN’IN ESERLERİ ÜZERİNE…
Prof. M. Zahit Büyükişliyen*
Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı

Sanatsal yaratmanın oluşturduğu bilgi ve yorumun tüketilen bir olgu olarak ortamımıza girmesi hiç de kolay olmamıştır.

Sanat, sıradanlığın ve geçer değerlerin dışında bir anlayış geliştirdiği için önceden kanıksanmış değerlerle karşı karşıya olma sorununu her zaman yaşamıştır. Metamorfoz, değişim ve farklı olma yeni bilgileri gerektirir. Her yeni bilgi aşamanın enerjisine dönüştürerek, sanatın kendine özgü bir algı bilinci olarak ortaya çıkışını sağlayan sanatçılar aynı süreçte sanatın bilgisini, biliminkinden farklı kılarak, bireyin yaşamında farklı bir düşün metaforu yaratmışlardır. Farklı dönemlerin yaşam biçimindeki gelişimi ya da değişimi her zaman için sanat yapıtının oluşum algısında değişimi her zaman için sanat yapıtının oluşum algısında değişimlere ortam yaratmış ve böylece de sanatın da ortaya koyduğu özgünleşme isteği individüel yaratmaların önünü açmıştır.

Sanatçının aldığı eğitimle, yaşanmışlığı ve deneyimleriyle, daha doğrusu miras bulduğu ortamıyla yol alırken, yeni bilgilere ya da deneylere varma olanaklarını zorlarken, kendi eksikleriyle daha doğrusu boşluğuyla mücadele etmesi kaçınılmazdır. Bu uğraşı kolay bir uğraşı değildir. Bir yandan maddi güçlükler, bir yandan çevredeki baskılar, bir yandan da nesnel ve öznel düşüncenin dayanılmaz cazibesi söz konusudur.

1979, Mardin doğumlu ABDULKERİM BOZAN’ın Erzurum’da Doç. Mehmet Kavukçu ile Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 1999 da başlıyan serüveni, Antalya Akdeniz Üniversitesinde fotoğraf bölümündeki deneyimleriyle sürüyor ve Kocaeli Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar Ana Sanat Dalında Prof.Dr. Mehmet Reşat Başar ve Doç.Dr. İsmet Çavuşoğlu gibi değerli hocaların bilgi ve deneyimlerinden geçerek bugünlere geliyor. Kişisel sergiler açıyor, seminerlere katılıyor, karma sergilere (yurt içi ve dışı) katılıyor.

Fotoğraf ve dijital teknikleri kullanıyor. Böyle bir bilgi birikimi ve deneyimine sahip sanatçıyı, geçen yıl rh+ Art Magazine dergisinin düzenlediği yarışmada tanıdım. Daha doğrusu jüri üyesi olarak yarışmadaki yapıtını tanıdım. Finale kalma başarısını göstermiştir. Daha sonra yapıtlarını inceledim. Çektiği video-artları izledim. Yaptığımız görüşmede sanat çabalarını şöylece özetlemekteydi.

“…Sanat eseri günümüzde artık bilgi nesnesine dönüşmüştür. Estetik kaygıların yerini bilgiler, düşünceler ve söylemler almıştır. Sanat yapıtlarının çıkış noktaları artık doğa olmadığı gibi betimlemek zorunda olduğumuz doğa da artık yoktur. Çünkü teknolojik gelişmeler bunu çoktan anlamsız kılmıştır. Rönesans sanatçısının ulaşmaya çalıştığı teknik anlamda yetkinliğin, günümüz sanatında hiçbir önemi kalmamıştır. Sanatın, çağlar boyu koruduğu insanlar arası üretim aracı olma özelliği de, tamamen teknolojinin tekeline geçmiştir. Sanatçının bu durum karşısında tavrı tabi ki, çağlar boyunca olduğu gibi teknolojiyi kendi amaçları doğrultusunda kullanıp geliştirme yönünde sürmektedir. Böylesine hızlı değişim ve gelişim sürecinde, bugün için ütopik olan her türlü teknik, yani geleneksel olmak durumundadır.

Dijital dünya, teknik bilgi ile gerçekten sınırsız üretim olanaklarını sağlamaktadır. Hata yapma korkusu olmaksızın deneme-yanılma süreci, internetin sağladığı olanaklarla küresel bilgi ağın kullanma, fikirlerin çok kısa sürelerde uygulanabildiği, alternatif oluşumların sınırsızlığı, hayallerin göselleştirilebildiği ve saymakla bitmeyecek yaratıcılığın gelişimine katkı sağlayacak özellik hepsi dijital dünyada bulunabilir.

Ancak dijital ortamın sunmuş olduğu ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan bu dünyanın araç olmaktan çıkıp amaç konumuna gelmesi durumunda önemli bir tehlike başlar. Bu nedenle unutulmaması gereken bir gerçek; teknik gelişmeler ve yenilikler ne denli sınırsız olursa olsun, önemli olan, onu kullanan beyinlerin ürettiği düşünceler ve tasarılar bütünüdür. Geleneksel yöntemler, fotoğrafın kullanımı, dijital teknolojinin kullanımı ya da daha henüz adını bilmediğimiz hatta keşfedilmemiş yöntemler, her bir sanatçının düşüncesinin aktarım sürecinde birer araçtır, önemli olan sadece ve sadece sanatçının düşünsel anı ifade etmek istedikleri ve bu amaçla gerçekleştirdiği yaratımlardır…”