Devoye | Martch Art Project | 10.05-14.06.2022

Martch Art Project, Murat Önen, Sonja Yakovleva, Metehan Törer ve Serra Duran’ın katılımlarıyla gerçekleşecek “dévoyé” başlığını taşıyan grup sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyar.

Açılış: 10 Mayıs Salı, 18.00-20.00

Fransızcada “baştan çıkarma” anlamına gelen “dévoyé” günümüzde siyasallaşan insan bedeninin araçsallığı, haz ve hazzın temel ilkelerini sorgular.

“Bedenimiz öyle bir sermayedir ki, tek bir hareketle işgücüne enerji veren beden ile günümüzde arzunun ve bilinçdışının, ruhsal enerji ile itkinin tapınağı olarak hayal ettiğimiz bedeni yaratabilir. Pasolini’nin Sodom’un 120 Günü adlı eserinde her tür tersinirlik(3) acımasız bir mantık uyarınca ortadan kaldırılır. Orada her şey, geri dönüşü olmayan bir biçimde eril ve ölüdür. İşkencede bile cellatlarla kurbanların suç ortaklığı ve iç içeliği yok olmuştur. Her şey cansız bir işkenceden, duygusuzca işlenmiş bir suçtan, soğuk bir entrikadan ibarettir. Haz, yatağından çıkarılan bir maden, bedenlerdeki makine sisteminin teknolojik bir ürünü, zevklere dair bir lojistiktir. Pornografik imgeyle karşılaşılan ilk an şok edicidir, etkisi tıpkı bir Déjà vu anının vuruculuğuna ve sersemleticiliğine benzer. Nadir bulunan bu (sözde) maden güçlü ışıklar altında çok yakından kaydedilmiştir. Öyle ki o artık bedenin kendisi değildir, aşırı detaylandırılmış ve net, nahoş bir peyzaja dönüşmüştür.”
(Sergi metninden kesit, Can Akgümüş)

dévoyé, 10 Mayıs-14 Haziran 22’ tarihleri arasında Martch Art Project’te ziyaret edilebilir.

 

Martch Art Project is pleased to host the group exhibition under the title “dévoyé” with the participation of artists Murat Önen, Sonja Yakovleva, Metehan Törer and Serra Duran.

Opening: May 10 Tuesday, 18.00-20.00

“dévoyé”, meaning “seduction” in French, questions pleasure and the basic principles of pleasure along with the instrumentalism of the body which is a political object nowadays.

“Our bodies is such a capital that it can create with the body that energizes a workforce with one move, a body that we imagine as the sanctuary of spiritual energy and urge, desire and unconciousness in today’s world. In Pasolini’s work The 120 Days of Sodom, every kind of reversibility(3) can be extinguished when a cruel logic awarns. There, everything is irreversibly masculine and deceased. Even in torture the interbedded partnership in crime is annihilated. Everything consists of an inanimate torture, a crime committed insensitively and a cold intrigue. Satisfaction is a mine roused, it is a technological product of the mechanical system in their bodies, a logistic of pleasure. The first moment encountered with a pornographic image is shocking, similar to the striking bewilderment of a Déjà vu moment. This (supposed) mine is documented closely under powerful lights, so closely that the body is no longer itself but is rather transformed into an extensively detailed and clear, unpleasant landscape.”
(Excerpt from the exhibition text by Can Akgümüş)

dévoyé can be visited at Martch Art Project between the dates May 10 – June 14, 22’.

 

Ziyaret Saatleri I Visiting Hours: Salı-Cumartesi I Tuesday-Saturday 12.00-19.00

Asmalı Mescit, Sofyalı Sok. No: 22/1 Beyoğlu/İstanbul

+90 212 292 0887

info@martch.art I www.martch.art