DİĞERLERİ- OTHERS // 24 EKİM-4 ARALIK 2013 // GÜLAY YÜKSEL-SERAP GÜMÜŞOĞLU- SEMA TAHİNCİOĞLU // elab ve medical corner


DİĞERLERİ- OTHERS

24 EKİM-4 ARALIK 2013
GÜLAY YÜKSEL-SERAP GÜMÜŞOĞLU- SEMA TAHİNCİOĞLU
elab ve medical corner
Resim Heykel sergisi 
AÇILIŞ : 24  EKİM PERŞEMBE SAAT:17.30-19.30
Maçka Cad. Feza apt No: 1 (Giriş katı) TEŞVİKİYE – İSTANBUL
İletişim için:Şeli Abut BENHABİB
Gülay Yüksel ,Serap Gümüşoğlu, Sema Tahincioğlu’nun Diğerleri/The Others başlıklı resim-heykel sergisi, elab ve medical corner’da, Şeli Sanat işbirliğiyle izleyicilere sunuluyor. 
Gündelik yaşam alanlarında sanatsal çözümler öneren proje kapsamında açılan sergiler elab öncülüğünde ,Şeli Abut Benhabib yönetiminde “Her sağlık kuruluşu sanat ” sloganıyla etkinliklerine devam ediyor…
Gülay Yüksel’in 40 yıllık sanat serüveninde yüzeye yansıyan her kadın figürü küçük hikâyecikler barındırıyor içlerinde. Ayrı zamanların ayrıksı düşlerinde kadın yüzlerine ve bedenlerine yansıyan başlıklar; dünyaları farklı ama amaçları aynı: Fırçanın ucuyla yüzeye dağılıveren buğulu kadınlar… Varla yok arası belki, bazen gerçekçi bazen de soyut lekeler halinde. Kadınlığını göstermekten çok kadın olmanın anlamını duyumsatan tavırlarıyla biri diğerinden farklı biri diğerinden anlamlı bakışlı çoğu zaman da bakışsız kadınlar. Soluk alış verişlerini hissedersiniz ensenizde ya da sizden önde olmak için ayaklarınızın dibinden akar durur yere
Serap Gümüşoğlu’nun heykellerinde “Anadolu Kibele’’sinin renk ve biçim ögesiyle günümüzde ki çağdaş yorumu görülebilir. 
Sema Tahincioğlu’nun heykellerinin ana teması genel olarak doğadan aldığı izlenimlerden doğar.. Ateş, su, toprak, hava gibi doğa unsurları heykellerine biçim kazandırmış ve figürlerine bazı soyut unsurlarla eklenmiştir. İnanç ve mistisizm yapıtlarına yansımaktadır.