FARKLI ÖYKÜLER // 15 KASIM 2013 – 30 OCAK 2014 // MALİK BULUT-CEMİL GÜÇ-AYLA TURAN // Cevahir Hotel İstanbul

FARKLI ÖYKÜLER

15 KASIM 2013 – 30 OCAK 2014
MALİK BULUT-CEMİL GÜÇ-AYLA TURAN
Cevahir Hotel İstanbul 
İletişim: Şeli Sanat Art Project&Organisation www.selisanat.com
Gündelik yaşam alanlarında sanatsal çözümler öneren proje kapsamında açılan sergiler ‘Her sağlık kuruluşuna sanat’ sloganıyla etkinliklerine devam ediyor.
MALİK BULUT
Sanatçı eserini şöyle tanımlıyor: “Mermer… Duygularla dolu bir taş; bir kadın gibi: duyarlı, kırılgan ve bir o kadar da dirençli ve asil. Asla terk edemeyeceğim, benim sevgili taşım; zamanı içinde saklayan. Mermer hep bekler – rahmindeki imgelerin sabırsızlığına rağmen – sabırla… Sonra ben ona dokunur, onu hissederim; içinde sakladığı mükemmel ve biricik öze ulaşmak için. Çalışırken mermerden gelen ses, koku, dağılan ve birleşen parçalar bana tarifsiz bir haz verir. İşte, mermeri yontarken hep bir sessizliği bozduğumu düşünürüm. Mermerin toprağın altında beklerkenki sonsuz sessizliğini bozduğumda, onun hayata kavuştuğunu ve o derin sükûtundan bir müzik yükseldiğini duyarım.”
CEMİL GÜÇ
Çalışmalarında genel olarak yontu tekniğini kullanmaktadir.
Anlatım dili olarak izleyiciyi basit alışılmış nesleler kullanarak, zamanı-zamansızlığı, neden-niçini, olurmu-olmazmı gibi zihin kurcalayıcı sorularla başbaşa bırakmayı amaçlamaktadır.
AYLA TURAN 
Yapıtlarının her birinde, ilk bakışta rastlanan ortak temel özellik, samimi bir çocuksuluk. Kütlesel formun beklenmedik unsurlarla buluşmasıyla ifadesini bulan espri, yapıtın temelinde yatan kavramı ‘meraklısı’na saklarken, izleyenin heykelle istisnasız bir sempati ilişkisini kurmasını sağlıyor. Bu da kavramsal yontunun en hayati gereksinimlerinden biri olan ‘ilgi çekme’ sorunsalını çözüyor ki, yaşsal, sınıfsal ve kültürel örtüler birden atılıyor, izleyen yapıta yaklaşmak, dokunmak, arkadaşı olmak istiyor. Ayla Turan’ın izleyenle kurduğu ilişkinin ikinci boyutu da yapıtla zaman geçirdikten sonra ortaya çıkıyor. ‘Meraklısı’ Turan’ın derinden sorgulayıcı dünyası ve düşünsel yaklaşımını aktardığı simgeleri ayrıştırırken, ‘meraksız’ ise yapıtı sahiplenip kendince tamamlamak arzusuna kapılıyor.
IZZEDDIN ÇALIŞLAR