O AN! // 13 Şubat – 9 Mart 2013 // ŞEMSİ ALTAŞ // ART SUITES GALLERY

O AN!

13 Şubat – 9 Mart 2013

ŞEMSİ ALTAŞ

ART SUITES GALLERY


Genç sanatçı Şemsi Altaş kişisel sergisi “O AN!” ile 13 Şubat – 9 Mart 2013 tarihleri arasında Art Suites Gallery Beyoğlu’nda. 
Sanatçının ekspresif bir tavır ile resm ettiği öğrenciler, sistemin içinde ki “an”ları temsil ediyor gibidir. İzleyici sadece, sanatçının yakaladığı o an’ı ve sanatçının yansıttığı ifadeleri görebiliyor. Öğrenciler resmin ‘kendisine’ poz verirken, silikleşen yüzlerini görüyoruz, kimliğini göremediğimiz yüzler oluşuyor. Sanatçının renkler ile oluşturduğu dışavurum sayesinde, ancak resimde ki kişiler hakkında fikir edinebiliyoruz. 
“Öncesini ve sonrasını bilmediğimiz, sadece o an’a şahit olduğumuz Şemsi Altaş’ın resimlerinde, anlık durumlar bizleri sorgulamaya sevk ediyor. Yaşamın an’ı içinde gelişen heyecanlar, korkular, şaşkınlıklar ve beklentilerle karşı karşıya kalıyoruz. Yaşamın kendi içindeki dönüşümü, insanları etkilemekte ve ifadeler iletişim aracı olmaktadır. İzleyici için birer iletişim aracı olabilecek bu resimlerde, o an içindeki atmosfer yansıtılmaya çalışılmıştır. 
Altaş’ın resimlerine plastik açıdan bakacak olursak; ‘’hareketli veya hareketsiz duran her resim belli bir niyeti, hatta belli bir düzeni sergiler. Resim her şeyden önce belli bir düzen içinde bir araya getirilmiş renklerle kaplı bir yüzey olduğu birçok durumda geçerlidir’’. (Rudel,1991,89). Tıpkı Rudel’in de bahsettiği gibi, Altaş’ın resimlerinde de renklerle kaplı yüzey üzerindeki figürler, ifadeleriyle bizleri sorgulamaya sevk ediyor. Bunu yaparken de her bir tuval yüzeyi ayrı bir an’ı bizlere sunuyor. İfadeler değiştikçe figürlerin hareketleri ve elleri duruşu değişiyor. Her duruşta birden fazla durumu yansıtabiliyor. John Berger’in (2003) ‘’görülebilir olanın ardında seçilmemiş yüzlerce görülebilirlik olanağı yattığını’’ söylemesi gibi. Tuval üzerinde kimi zaman dingin, kimi zaman ise karmaşık yüzeyler karşımıza çıkmaktadır. Renk ve leke bu oluşumun hep içerisindedir. Altaş’ın resimlerinde gizli mekan içinde zaman zaman somutlaşan unsurlar, figürlerin yüzlerindeki ifadeyi destekler durumdadır. 
An’ı birlikte paylaşabilmek için resimlerdeki bakışlar izleyiciye yönelmiş, sanki izleyen ile izlenilen yer değiştirmiş gibidir. Figürler, bir önce ya da bir sonraki anda oluşabilecek muhtemel boşlukların, izleyici tarafından doldurulmasını beklerler.” 
Şemsettin Edeer 

Şemsi Altaş 
1989 yılında Mersin’da doğan Şemsi Altaş, 2011 yılında lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim-İş Öğretmenliği, Resim Anasanat Dalında tamamladı. 2012 yılında halen devam eden Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans eğitimine başladı. Sanatçının Eskişehir’de ki 2 kişisel sergisinin yanı sıra yurt içinde çeşitli karma sergilere de katılmıştır. Şemsi Altaş, çalışmalarına Eskişehir’deki atölyesinde devam etmektedir. 
ART SUİTES GALLERY Balo Sokak No:40 Beyoğlu/ İSTANBUL 
TEL: 0 (212) 251 55 61  www.artsuitesgallery.com

ŞEMSİ ALTAŞ’S PERSONAL EXHIBITION IS WHICH THE NAME OF “THAT MOMENT” IN ART SUITES GALLERY BEYOGLU 
The young artist Şemsi Altaş’s personel exhibition which the name of “THAT MOMENT” will be between the dates of 13 February – 9 March 2013 in Art Suites Gallery Beyoğlu. 
Artist depicted the students whith expressive attitude, like that they are representing the “moment” inside the system. Spectators only can see captured that moment by artist and s reflected statements by artist. We see the students’s faded faces when they posed for him. And we can’t see idedtity of the faces. Whith colors created by the artist’s expression, only we can get an idea about their personality. 
“In Şemsi Altaş’s pictures in which we have no idea about the past or future but only know about the time we live in, momentary events make us question. We encounter with excitement, fear, bewilderment and hope happening in the moment of life. The conversion of life in itself impresses people and expressions turn into menas of communication. In these pictures which can be means of communication for audience, the atmosphere at ‘that time’ is tried to be reflected. 
Each moving and still picture represents certain intent and order. In many cases it is obvious that picture is a surface covered with colors brought together in order. As Rudel states, the expressions of figures on the surface covered with colors make us question in Altaş’s pictures. In doing so, the surface of each canvas shows us different moments of life. As expressions change, the movements, hands and positions of figures change, too. They can reflect many things in each position. As John Berger says ‘There are hundreds of unpicked visibility possibilities at the back of visible things.”On the canvas, sometimes calm sometimes complex surfaces appear. Colour and spot are always involved in this formation. In the pictures by Altaş, the things becoming concrete time to time in hidden space support the expression on the figures. 
To share the moment, the looks on the pictures turn to the audience as if the audience take the place of the followed. Figures wait for the audience to fill in the possible blanks which can occur in the previous or later moment.” 
Şemsettin Edeer 
Şemsi Altaş 
Şemsi Altaş was born in 1989 in Mersin. He completed his license in Anadolu University, Education Faculty, Art And Crafts Teach Education, Main Art Pictures in 2011. He began high license in Anadolu University, Institue of Education Sciences, Main Art Pictures in 2012. The artist had 2 solo exhibition in Eskişehir. And hi participated in many group exhibitions in Turkey. Şemsi Altaş continues to his works in atalier in Eskişehir. 
ART SUİTES GALLERY Balo Sokak No:40 Beyoğlu/ İSTANBUL