SEVDA MANT ŞEN // 08 – 27 Mayıs 2013 // AyselGözübüyük Sanatevi

SEVDA MANT ŞEN
08 – 27 Mayıs 2013
AyselGözübüyük Sanatevi


Figürün, resmin içersinde yer alması gerçeği geçmişten günümüze hep var olan ve vazgeçilmezdir. Bu vazgeçilmezlik zaman zaman figüre sadakatle başlayıp ondan kurtulmaya dönüşse de Sevda Mant Şen’in resimlerinde varlığını korumaktadır. 
Bir görüntü ya da biçimden yola çıkarak renk ve biçim arasındaki dengeyi özellikle ‘kadın’ figürlerinde arayan Şen’in resimlerinde figür, ana öge olarak karşımıza çıkmaktadır. Figür dışı elemanlar belirsiz bir biçimde kompozisyona hizmet ederken, figürler yalın bir anlatımla somutlaştırılarak kalabalıktan ayıklanmıştır. 
Sanatçının kendi süzgecinden geçirerek yeniden biçimlendirdiği ‘izlenim’leri, insanın mekandan soyutlanarak kendisine dönmesini görselleştirir. Bu ifade biçimi yaşanan gerçeğin düşselleştirildiği izlenimini yaratır. 
Şen’in özellikle kadını merkezine alan resimleri izleyiciyi de hikayesinin içine alarak sürmektedir. 
Sevda MANT ŞEN’in resimleri 08–27 Mayıs 2013 tarihleri arasında AyselGözübüyük Sanatevinde izleyicilerle buluşacak.