Süpermarket // 14 Mayıs – 03 Haziran 2013 // TUTKU BULUTBEYAZ // Galeri Artist LAB

Süpermarket
14 Mayıs – 03 Haziran 2013 
TUTKU BULUTBEYAZ
Galeri Artist LAB


Bulutbeyaz’ın sergi için oluşturduğu seride 1945 sonrası başlayan yoğun tüketim eğiliminin 80’ler orta doğusunda, kendisine ve dünya pazarında yer bulmaya çalışan, yakın tarihte askeri darbe yaşamış bir ülkenin kabuklarını kırmaya çalıştığı bir dönemde doğmuş olmanın ve 90’lı yıllarda ülkesindeki çalkantılı yönetim ikliminin gündelik hayatının Bulutbeyaz’a etkilerini görmekteyiz. 
Eserlerinde birimsel tekrarları, resmin katmanları arasındaki geçişler için kullandığını görüyoruz. Sanatçı, resimlerindeki metinlerin ve logoların araç değil amaç olarak kullanılmasının altında yatan sebebin 1995 yılında Ankara’ya taşınmalarından sonra evlerine bağlattıkları kablolu yayın olduğunu söylüyor. Bauhaus’tan, Dada’dan ve özellikle Pop-Art’ın temellerinden beslenen Amerikan Görsel Medyasının Kablolu Yayın aracılığı Bulutbeyaz’ı kısa sürede etkilemesi kaçınılmaz oluyor ve plastik sanatların imajlarına televizyon sayesinde erişme şansı yakalıyor, bu yüzden kablolu yayının ve dolayısıyla televizyonun kendi sanatı için çok önemli bir yeri olduğunu söylüyor. Eserlerinde kullandığı malzemelerin ve yüzeylerin neredeyse tamamı ihtiyaca göre süpermarketlerin çeşitlenmesi sonucu oluşan yapı marketlerden sağlanmakta, bu da üretim sürecinde eserlerine konu olan alanlarda daha fazla vakit geçirmesini sağlıyor. 
Sanatçı Hakkında 
1986 Adana doğumlu olan Tutku Bulutbeyaz, ailesiyle birlikte Ankara’ya taşındıktan sonra (1995) ilk kez “Market” kavramının anıtsallaşmış ve neredeyse kutsallaşmış hali olan “Süpermarket” lerle karşılaştı. 2006 senesinde Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Resim eğitimine başlayan sanatçı 2011 yılında bu bölümden mezun oldu. 
Daha fazla bilgi için: T + 90 212 2276852 www.galeriartist.com