YAŞAM ÇİÇEĞİ / YAŞAYAN ÇİÇEK // 02 – 20 Nisan 2013 // Betul AYDINER // Galeri Oda

YAŞAM ÇİÇEĞİ / YAŞAYAN ÇİÇEK
02 – 20 Nisan 2013
Betul AYDINER
Galeri Oda
Açılış: 2 Nisan 2013
Adres:Hüsrev Gerede Cad. Fırın Sok. 2B Teşvikiye-İstanbul Tel: (0212) 259 22 08 Faks: (0212) 259 64 69  www.galerioda.com Betul AYDINER’in, “YAŞAM ÇİÇEĞİ / YAŞAYAN ÇİÇEK” başlıklı Resim Sergisi, 02-20 Nisan 2013 tarihleri arasında Teşvikiye Galeri Oda’da açılıyor.

1949 yılında doğan Betul, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nden sonra, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin Yüksek Seramik Bölümü’nü 1974’te bitirip seramik atölyesini kurdu; artistik ve endüstriyel çalışmalara başladı. Ürettiklerinde sanatçımız, bir endüstri ürünü olarak seramiğin, artistik niteliklerle zenginleştirilmesinin ve bu arada gelenekselden kopulmaması gerekliliğinin örneklerini vermiştir. 
Bu dönem sonrasında sonrasında Aydıner, yaklaşık yirmi yıldır sadece “suluboya resim” üzerine yoğunlaşmıştır. Suluboyadan, alışılmışın dışında tatlar almayı hedefleyen, bu kez de yeni bir uygulama olarak suluboyanın yanı sıra gerçek altın kullanan Betul, yapıtlarını yurt içinde ve dışında kişisel ve karma sergilerde izleyenlerle paylaşmıştır. 

Mistik âlemin yansımalarının izlerini sürerek yaşamı özümseme düşüncesi, kimileri için varlığın temelidir. Bu bağlamda karşımıza çıkan en önemli simgelerden biri “Yaşam Çiçeği”dir. “Bilinen en eski “yaşam çiçeği” çizimi binlerce yıl önceden kalma olup Mısır, Abydos’taki Osiris tapınağındadır. Granit üzerine olağanüstü bir hassasiyetle ışınla yakılarak çizilmiştir. Motif, Efes dahil dünyanın pek çok yerinde bulunmuştur ve her bulunduğu yerde de adı aynıdır. Kutsal geometrinin bu en önemli motifi yaşamın tüm evrelerini temsil eder: Ağaç – çiçek – meyve – tohum – ağaç. Yaşam ağacı, yaşam meyvesi, yaşam tohumu, motiflerinin hepsini içinde barındırır. En dıştaki çift daire, hücrenin çift zarını temsil eder. Tüm ırk ve dinlerin dışında olup, bütün yaşamın şablonu, kendi gibi çoğalan enerji’nin iki boyutlu anlatımıdır.” 
Bu sergisinde sanatçımız çalışmalarını, her biri farklı “yaşayan çiçekler”le gerçek altın “yaşam çiçekleri”ni birlikte kullanarak oluşturmuştur. 
Betul Aydıner’in yedinci kişisel sergisinde tamamı sulu boya ve altın olarak yaklaşık 25 resim yer alacak.  
Galeri, Pazar ve Pazartesi günleri hariç 12:00-19:00 saatleri arasında açıktır. 
Fatma Ekeman